« Zpět na seznam slovíček

Při převodu závodu (dříve podniku) jehož součástí je nemovitost, nedochází k nabytí této nemovitosti konstitutivním vkladem do katastru nemovitostí, ale  jedná se o výjimku z obecného pravidla. Je-li kupující zapsán ve veřejném rejstříku (například typicky s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku), nabývá vlastnické právo k závodu jako celku zveřejněním údaje, že uložil doklad o koupi závodu do sbírky listin. Pokud kupující není zapsán do veřejného rejstříku (jedná se například o osobu samostatně výdělečné činnou nezapsanou do obchodního rejstříku), nabývá vlastnické právo k závodu jako celku účinností smlouvy o převodu závodu.

Tím však není dotčena povinnost zapsat právo k nemovité věci do katastru. K tomuto zápisu musí taktéž dojít, ale vklad nemá konstitutivní účinky.

Stejně tak například při zastavení závodu vznikne zástavní právo k nemovitosti již zápisem zástavního práva k závodu do rejstříku zástav. Následně se zapíše i zástavní právo k nemovitosti do katastru nemovitostí, přičemž pořadí zástavního práva je stanoveno zápisem do rejstříku zástav. Přibyla-li k již zastavenému závodu další nemovitost, eviduje se u ní jako údaj o pořadí zástavního práva doba vzniku vlastnického práva k této nemovitosti.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace