« Zpět na seznam slovíček

Neoprávněná stavba je stavba zřízená na cizím pozemku, aniž by měl zřizovatel stavby oprávnění stavbu na cizím pozemku postavit. Pokud se zřizovatel stavby a majitel pozemku nedohodnou, obrátí se jeden z nich žalobou na soud, který jejich poměry uspořádá nebo případně rozhodne o odstranění stavby na náklady stavebníka. Vlastník pozemku se tak může vyhnout povinnosti uhradit stavebníkovi vynaložené náklady.

Právo domáhat se odstranění stavby však vlastník pozemku ztrácí, pokud by se prokázalo, že o zřizování stavby věděl a nic proti tomu neudělal, např. nepodal návrh na předběžné opatření.

Vlastník pozemku také může po zřizovateli stavby požadovat, aby pozemek odkoupil za obvyklou cenu.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace