« Zpět na seznam slovíček

Pacht je definován jako závazek propachtovatele přenechat pachtýři věc (movitou i nemovitou) k dočasnému užívání a požívání a závazek pachtýře platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci (nebo klidně i kombinaci obojího). V praxi si lze pod tímto archaickým pojmem, na jehož znovuzavedení si české právo opět zvyká od 1.1.2014, představit například pronájem nebytových prostor vybavených kompletně jako kadeřnický salón a solárium nebo posilovna, kdy pachtýř bude věc nejen užívat, ale i z ní brát užitky. V případě takového pachtu nebytového prostoru včetně vybavení je na místě sepsat inventář. Za takovýto inventář mohou být považována i živá zvířata. Pacht se totiž typicky využije i u propachtování zemědělských a lesních pozemků. Občanský zákoník výslovně upravuje i pacht závodu, který se taktéž může dotýkat realitního práva, pokud do závodu patří i nemovitosti. Pacht závodu nahradil od 1.1.2014 dříve užívaný smluvní typ – smlouvu o nájmu podniku.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace