« Zpět na seznam slovíček

Pokud se některá ze smluvních stran neúčastní uzavření smlouvy osobně, ale prostřednictvím svého zmocněnce, je potřeba věnovat náležitou pozornost plné moci.

U převodů nemovitostí musí být plná moc vždy v písemné formě, v originále (nebo ve formě úředně ověřené kopii), s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (majitele nemovitosti) a musí obsahovat příslušné zmocnění k uzavření smlouvy včetně výčtu všech převáděných nemovitostí.

Při jakékoliv chybě v plné moci, které si smluvní strany či jejich advokáti nevšimnou, vyvstane následně problém u katastrálního úřadu, který bude po účastnících vkladového řízení požadovat dodání nové plné moci, což může být často komplikace, pokud majitel nemovitosti není lehce dostupný (například se zdržuje v zahraničí).

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace