« Zpět na seznam slovíček

Zasahuje-li trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku jen malou částí na malou část cizího pozemku, stane se část pozemku zastavěného přestavkem vlastnictvím zřizovatele stavby. To neplatí, nestavěl-li zřizovatel stavby v dobré víře.

Kdo naopak v dobré víře stavěl, ten se stane vlastníkem pozemku zastavěného přestavkem a je povinen původnímu vlastníkovi nahradit obvyklou cenu nabytého pozemku. Dochází tak k prolomení zásady superficies solo cedit, tedy že povrch ustupuje půdě.

Pokud stavba zasahuje na cizí pozemek větší částí než je výše definovaná “malá část”, nebo pokud zřizovatel stavby nebyl v dobré víře, jedná se neoprávněnou stavbu. Přestavek tedy lze považovat za speciální případ neoprávněné stavby.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace