« Zpět na seznam slovíček

Přirozený přírůstek je originární (původní) způsob nabytí, ke kterému navíc dojde bez jakéhokoliv právního jednání. Přírůstkem se rozumí vše, co k vlastníkově věci fakticky přibyde. Přírůstkem se věc kvalitativně nebo kvantitativně mění.

U nemovitostí půjde typicky o rostliny zasazané do pozemku, popínavé rostliny na stavbě nebo o cihly zabudované do stavby domu. Kromě těchto umělých přírůstků existují i přírůstky přirozené, k nimž dochází bez lidského přičinění, např. pozemek zaroste náletovými dřevinami.

U lesních pozemků se těžba dřeva považuje za požívání přirozeného přírůstku pozemku.

K přirozeným přírůstkům patří také naplavenina (zemina poznenáhla naplavená na břeh), další přírůstky vzniklé působením větru nebo jiných přírodních sil a strž (velká a rozeznatelná část pozemku, kterou vodní tok odplaví k jinému břehu). U strže platí, že původní vlastník odplavené části pozemku může k pozemku uplatnit své právo po dobu jednoho roku u soudu (prekluzivní lhůta).

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace