« Zpět na seznam slovíček

Pozemek je věcí hlavní, k níž může patřit řada věcí vedlejších, jejichž účelem je, aby se jich trvale s pozemkem užívalo v rámci jejich hospodářského určení. Jelikož součástí pozemku jsou ve většině případů i budovy na nich postavené, je příslušenství těchto budov ve skutečnosti příslušenstvím pozemku. Podmínkou je, že věc hlavní musí mít stejného majitele jeho věc vedlejší, aby se mohlo jednat o její příslušenství.

Příslušenstvím pozemku je například vybavení domu, který je součástí pozemku (koberce, nábytek, lampy atd.), klíče k tomuto domu (k brance na pozemku), dále jsou příslušenstvím drobné stavby na pozemku jako bouda pro psa či krmítko pro ptáky.

Majitel pozemku se může rozhodnout, zda převede pozemek včetně všeho příslušenství, nebo si některé věci ponechá či je samostatně převede jiné osobě.

Je tedy doporučeno, vždy do kupní smlouvy uvést, zda se nemovitost prodává včetně příslušenství. Dle občanského zákoníku sice platí vyvratitelná domněnka, že se má za to, že právní jednání, jež se týká věci hlavní, se týká i jejího příslušenství, ovšem ideální je, vybavení a drobné stavby na pozemku do smlouvy přímo vyjmenovat a předejít tak budoucím sporům.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace