« Zpět na seznam slovíček

Prodloužení nájemní smlouvy je změnou v obsahu původní smlouvy. K prodloužení nájemní smlouvy může dojít na základě 1) dohody smluvních stran o prodloužení smlouvy, 2) automatickým prodloužením nájemní smlouvy, ke kterému dochází, pokud nájemce užívá pronajatou nemovitou věc alespoň tři měsíce po dni skončení nájmu a pronajímatel nevyzve (písemnou formou) nájemce k opuštění nemovité věci. V tomto případě platí, že nájem je ujednán na stejnou dobu jako v předchozí nájemní smlouvě, nejdéle na dobu dvou let.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace