« Zpět na seznam slovíček

Vyjádření vůle navenek, které je dostatečně určité, srozumitelné a je učiněno v předepsané formě (např. kupní smlouva na nemovitost musí být uzavřena v písemné formě). Jestliže projev vůle tyto podmínky nesplňuje, bude právní jednání stiženo neplatností, anebo půjde o jednání zdánlivé. Vůle může být projevena výslovně, konkludentně i mlčky (ovšem neplatí, že ten, kdo mlčí, vždy souhlasí).

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace