« Zpět na seznam slovíček

Rezervační smlouva uzavíraná v rámci procesu koupě nemovitosti je smlouva, kterou uzavírá vlastník nemovitosti a zájemce o koupi této nemovitosti, případně je stranou smlouvy i realitní kancelář, která prodej nemovitosti zprostředkuje.

Pokud vlastník nemovitosti rezervační smlouvu nepodepisuje a jednáte jako zájemce o koupi pouze s realitní kanceláří, požadujte v rámci podpisu rezervační smlouvy přiložení originálu plné moci, kterou majitel nemovitosti zmocňuje realitní kancelář.

V rámci rezervační smlouvy se zájemce zavazuje k budoucí koupi specifikované nemovitosti v určité lhůtě, což stvrzuje zaplacením rezervačního poplatku, který často bývá v podstatě již první splátkou kupní ceny. Tato skutečnost by v rezervační smlouvě měla být vždy ujasněna, stejně jako přesná výše kupní ceny.

Do rezervační smlouvy doporučujeme uvést i další podmínky prodeje/koupě nemovitosti (financování prostřednictvím hypotečního úvěru) a určitá závazná prohlášení vlastníka/zájemce ohledně stavu nemovitosti apod.

V neposlední řadě by smluvní podmínky měly být vyrovnané pro obě smluvní strany, tedy vlastník i zájemce by měli mít stejné právo ze smlouvy vycouvat za uplatnění stejných sankcí (smluvní pokuta).

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace