« Zpět na seznam slovíček

Rozhrady představují fyzické vymezení hranice mezi sousedními pozemky. Mohou být přirozené (meze, strouhy) nebo umělé (ploty, zdi). Platí vyvratitelná domněnka, že rozhrady jsou ve spoluvlastnictví vlastníků sousedních pozemků.

Pokud je rozhradou společná zeď, může ji každý užívat na své straně až do poloviny její tloušťky a zřídit v ní výklenky tam, kde na druhé straně nejsou. Nesmí však učinit nic, co zeď ohrozí nebo co sousedovi překáží v užívání jeho části.

Pokud je rozhradou plot, jedná se o stavbu dle stavebního zákona, zároveň však platí, že u oplocení se nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Z tohoto pravidla existují výjimky, například pokud opěrná zeď přesahuje výšku 1 metr nebo oplocení přesahuje výšku 2 metry, dále pokud oplocení hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím, nebo se nachází mimo zastavěné území či v zastavitelnou plochu.

Na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu může soud uložit vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit, je-li to potřebné k zajištění nerušeného výkonu sousedova vlastnického práva a nebrání-li to účelnému užívání dalších pozemků.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace