« Zpět na seznam slovíček

Seznam advokátů vede Česká advokátní komora a slouží jako přehled všech osob oprávněných vykonávat advokacii. Jde o seznam, ve kterém jsou vedeni advokáti podle místa svého sídla, a je zde uveden okruh práva, na který se jednotlivý advokáti při výkonu své advokátní profese zaměřují. Je to přehledný seznam, umožňující všem osobám vyhledat si advokáta ze svého okolí, na něhož se mohou obracet pro případ potřeby právní pomoci.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace