« Zpět na seznam slovíček

Službu sledování změn údajů o nemovitostech poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální podle § 55 odst. 6 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, těmto osobám – vlastníkům, zástavním a podzástavním věřitelům, oprávněným z věcného břemene, oprávněným z předkupního práva, z práva zpětné koupě a z práva lepšího kupce, nájemcům nebo pachtýřům nebo účastníkům řízení o takovém právu.

Služba funguje tak, že výše uvedeným osobám je na jejich výslovnou žádost zasílána SMS, e-mail či zpráva do datové schránky (dle vlastního výběru) o tom, že u konkrétní nemovitosti došlo ke změně v katastru nemovitostí (byla vyznačena plomba, proveden vklad, záznam či zapsána poznámka), a to nejpozději do 24 hodin po výskytu sledované události.

Zákaznický účet služby lze obsluhovat přes internetovou aplikaci dostupnou na adrese https://ozs.cuzk.cz.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace