« Zpět na seznam slovíček

Smlouvou o výstavbě se strany smlouvy zavazují podílet se společně na výstavbě, dokončení nebo na změně domu za účelem zřízení nebo změny jednotek (bytových i nebytových). V praxi je tento smluvní typ nejčastěji využíván při dostavbě půdních bytů v již stávajícím domě, kdy vlastník domu se bude na dostavbě podílet jen prostřednictvím třetí osoby (developera) a osobně bude například jen provádět stavební dozor. Nová jednotka se pak zapíše do katastru nemovitostí právě na základě předložení této smlouvy.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace