« Zpět na seznam slovíček

Jako smlouva odvážná se označuje smlouva, u níž je prospěch či neprospěch alespoň jedné smluvní strany podmíněn nahodilou (nejistou) událostí, tzn., že ani jedna ze smluvních stran v době uzavírání smlouvy netuší, zda událost nastane či nikoliv. Tyto typy smluv jsou velice specifické a zákon u nich vylučuje některé standardní ustanovení pro ostatní typy smluv. Jsou sjednávány úplatně i bezúplatně, ale úplatnost nepatří mezi její pojmový znak, kterým je právě nahodilost. Může se jednat o pojistnou smlouvu nebo smlouvu o sázce, hru, los apod. S výjimkou pojištění se u her, sázek a losů v režimu občanského zákoníku jedná o naturální závazky, tzn. závazky, které jsou soudně nevymahatelné. Jiný režim tvoří s ty sázky, hry a losy, jež jsou provozovány státem nebo podléhají úřednímu povolení, na tyto se díváme v jiném režimu a ty už potom vymahatelné jsou.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace