« Zpět na seznam slovíček

Souborem staveb se rozumí vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem.  Stavbou hlavní v rámci takového souboru staveb se rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se pak rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.

Orgány územního plánování a stavební úřady využívají v rámci všech řízení zjednodušující postupy, což u souboru staveb znamení, že stavební úřad všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní.

Lhůta pro vydání společného povolení se u souborů staveb prodlužuje z 90 dnů na 120 dnů, jelikož se jedná o zvlášť složitý případ.

V případě případě povolení stavby souboru staveb se stanoví společné, případně specifické podmínky pro umístění a povolení stavby hlavní a vedlejších staveb v souboru staveb.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace