« Zpět na seznam slovíček

Je běžným jevem, že se nemovitost nachází ve spoluvlastnictví více osob. Ať už se jedná o nesezdaný pár či sourozence, kteří nemovitost společně zdědili po rodičích.

Spoluvlastníci vystupují navenek při nakládání s věcí jako jediná osoba, ovšem na správě společné věci se musí shodnout.

O běžné správě věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů, kdy jejich hlasy se počítají dle velikostí jejich podílů na nemovitosti.

O významných záležitostech (podstatné zlepšení, zhoršení, změna účelu) je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů. Stejný počet hlasů je potřeba i ke zřízení zástavního práva k nemovitosti k zajištění pohledávky vzniklé při její rekonstrukci. Pokud by k nemovitosti mělo být zřízeno věcné břemeno na dobu delší než deset let, je potřeba souhlas všech spoluvlastníků. Při neshodách pak rozhodne na návrh některého spoluvlastníka soud.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace