« Zpět na seznam slovíček

V souvislosti s vydáním výpisů a opisů z katastru nemovitostí (LV, kopie katastrální mapy, sbírka listin, aj.) a při podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vybírá katastrální úřad správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (příloha zákona – Sazebník, položky 119 a 120). Například klasický výpis z katastru nemovitostí (LV) stojí 50,- Kč za každou započatou stránku A4, u listin ze sbírky listin je to 10,- Kč za každou započatou stránku A4. Za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí se platí tzv. kolek – poplatek ve výši 2.000,- Kč, který lze zaplatit prostřednictvím kolkových známek. Osvobozeny od placení poplatku jsou například církve, orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady nebo orgány státní památkové péče.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace