« Zpět na seznam slovíček

Staveniště je místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce nebo na kterém se stavba odstraňuje. Zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby.

U vstupu na staveniště musí být na viditelném místě umístěn štítek o povolení stavby a musí zde být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace