« Zpět na seznam slovíček

Pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby jejich vlastníků (nebo ke spojení nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi), případně k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Veřejný přístup na takovou komunikaci může být v zájmu vlastníka omezen, a to rozhodnutím obecního úřadu s rozšířenou působností. Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která však není veřejně přístupnou, pokud tak nerozhodne její vlastník.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace