« Zpět na seznam slovíček

Na kupní smlouvě na nemovitost, která bude předložena katastrálnímu úřadu, je nutné mít podpisy všech smluvních stran úředně ověřeny (tzv. legalizovány). Stejný požadavek je kladen na darovací smlouvy na nemovitost a na plné moci zmocňující k zastupování při převodu nemovitosti.

Při legalizace podpisu úředník nijak nezkoumá obsah listiny, neověřuje správnost ani pravdivost údajů v listině uvedených, pouze deklaruje, že se na listinu podepsala konkrétní fyzická osoba na základě kontroly její totožnosti po předložení dokladu s podobiznou dané osoby (ideálně občanský průkaz nebo cestovní pas). Pokud osoba podepíše dokument doma a poté jej donese k ověření například na poštu (pobočka Czech POINT https://www.czechpoint.cz/public/), do ověřovací doložky se uvede, že osoba tento podpis “uznala za vlastní” a ověření má stejnou váhu, jakoby osoba podepsala listinu přímo před poštovním úředníkem (při podpisu na místě samém se uvádí “vlastnoručně podepsala”). Legalizaci podpisu lze provést také na matrice, u notáře nebo u advokáta na listinách, které tento advokát sám sepsal.

Pokud katastrální úřad přijme návrh na vklad včetně podkladové listiny, nemůže už tuto listinu účastníkům vydat, aby v ní cokoliv měnili či opravovali. Nemůže jim ji tedy ani vydat k dodatečnému úřednímu ověření podpisu.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace