« Zpět na seznam slovíček

Věc, která patří jinému člověku. Jakékoliv nakládání s touto věcí je osobám odlišným od vlastníka zapovězeno, pakliže to výslovně neumožňuje zákon (např. jednání v krajní nouzi) nebo k takovému jednání nedá souhlas vlastník věci (např. na základě smlouvy, a to zřízením věcného práva k věci cizí nebo založením určitého závazkového poměru).

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace