« Zpět na seznam slovíček

Vlastnickou výhradu umožňuje sjednat § 508 odst. 1 občanského zákoníku a její podstatou je, že stroj nebo zařízení (např. kotel nebo klimatizační jednotka) se nestanou součástí nemovité věci ani poté, co do ní budou zabudovány. Podmínkou je, že se musí jednat o věc nemovitou zapsanou v katastru nemovitostí, aby do katastru mohla být zapsána také poznámka o tom, že stroj nebo zařízení není součástí nemovité věci, přičemž tato poznámka má konstitutivní účinky pro existenci vlastnické výhrady.

K návrhu na zápis této poznámky musí být přiložen souhlas vlastníka nemovitosti (pokud sám návrh nepodává) a prohlášení vlastníka stroje nebo zařízení, jímž si ke stroji nebo zařízení vyhrazuje vlastnické právo.

Výhradu lze zapsat pouze ohledně strojů a zařízení, která se součástí nemovité věci mají teprve stát, tedy nedošlo ještě k jejich splynutí s nemovitou věcí. Pokud se stroje nebo zařízení již součástí nemovité věci staly, není zápis poznámky možný, ledaže by došlo k výměně stroje nebo zařízení (např. obměna strojního parku v továrně).

Výhrada se z katastru vymaže ve chvíli, kdy se vlastník nemovité věci stane vlastníkem stroje nebo zařízení. Tento stroj či zařízení se potom stane součástí nemovité věci, tedy ztratí schopnost být samostatně předmětem právních vztahů a sdílí právní osud věci hlavní – nemovité věci.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace