« Zpět na seznam slovíček

Výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí deklaruje, že určité zástavní právo již zaniklo, typicky v důsledku zániku zajištěného dluhu tedy u nemovitostí při splacení hypotéky. V takovém případě se výmaz zástavního práva provede na základě potvrzení o zániku práva vydaného zástavním věřitelem, který má ze zákona povinnost zajistit výmaz zástavního práva.

Návrh na výmaz zástavního práva je oprávněn podat i dlužník, musí ale přiložit výše zmíněné potvrzení o zániku práva.

Dle vůle dlužníka se také může v katastru nemovitostí zástavní právo ponechat i po zániku dluhu, a stane se z něj tzv. uvolněné zástavní právo, s nímž může vlastník nemovitosti následně spojit jiný dluh, který nepřevyšuje původní dluh.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace