« Zpět na seznam slovíček

Výpůjčkou je druh závazkového vztahu, tj. smlouvy. Půjčitel poskytuje vypůjčiteli určitou nezuživatelnou, individuálně určenou věc (např. byt či automobil) k bezplatnému užívání po stanovenou dobu a pro stanovený účel. Náklady spojené s užíváním takto vypůjčené věci nese ten, kdo si věc vypůjčil. Půjčitel musí předat danou věc v takovém stavu, aby mohla být vypůjčitelem řádně užívána, a poskytne vypůjčiteli poučení o tom, jak věc užívat, Vypůjčitel pak věc musí užívat v souladu se smlouvou, resp. způsobem přiměřeným věci, pokud způsob užívání nebyl ujednán. Bez ujednání či souhlasu půjčitele ji nesmí přenechat k jakémukoli užívání jinému.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace