« Zpět na seznam slovíček

Závazkový právní poměr je druh občanskoprávního poměru, ve kterém má jeden subjekt postavení věřitele, tj. toho kdo má právo od druhého něco požadovat (pohledávka), a druhý subjekt má postavení dlužníka, tj. toho, kdo je povinen věřiteli poskytnout plnění (dluh).

U složitých závazků může být mezi stranami ujednáno několik vzájemných plnění, např. koupě – strana prodávající se zavazuje předat předmět koupě a umožnit nabytí vlastnického práva a zároveň má právo požadovat zaplacení kupní ceny a převzetí věci od strany kupující.

Jedním z důvodů ke vzniku závazkového právního poměru, též závazku, může být uzavření smlouvy.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace