« Zpět na seznam slovíček

Zdanitelné stavby jsou předmětem daně z nemovitých věcí. Za zdanitelnou stavbu se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí dokončená nebo užívaná budova nebo inženýrská stavba uvedená v příloze k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

Předmětem daně z nemovitých věcí nejsou pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb, daní se tedy pouze stavba, aby nedocházelo ke dvojímu zdanění téhož reálného nemovitého majetku.

Předmětem daně z nemovitých věcí déle není zdanitelná stavba, v níž jsou zdanitelné jednotky, tedy např. panelový dům/činžovní dům, v němž dochází pouze ke zdanění jednotlivých bytových/nebytových jednotek.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace