« Zpět na seznam slovíček

Zkratka označuje daň z přidané hodnoty. Tuto daň platíme všichni při nákupu většiny zboží a služeb. Způsob, jakým tato daň funguje, je, že dodavatel, který je registrován jako plátce, musí odvést z obchodu část hodnoty, pokud je tento obchod předmětem daně. Ke kontrole podnikatelů zavedl stát tzv. EET – elektronickou evidenci tržeb. Základní sazba činí 21 %. Rovněž dodání stavby pro bydlení podléhá základní sazbě ve výši 21 %.

Od této daně je osvobozeno dodání pozemku, který a) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a b) není stavebním pozemkem.

Převod staveb a pozemků se stavbami je upraven v ust.  § 56 ZDPH. Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let

  1. a) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo
  2. b) od vydání kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, nebo
  3. c) ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby, jednotky nebo inženýrské sítě podle stavebního zákona v souladu s prvním oznámením o záměru započít s jejich užíváním, se souhlasem stavebního úřadu, byly-li odstraněny nedostatky, pro které stavební úřad zakázal jejich užívání, nebo s oznámením o záměru započít s užíváním nebo oznámením změny v užívání po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě.

Vybranou nemovitou věcí se rozumí samostatná stavba pevně spojená se zemí, jednotka, inženýrská síť, pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, podzemní stavba se samostatným účelovým určením a právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace