« Zpět na seznam slovíček

Kolaudace je povolení k užívání stavby příslušným stavebním úřadem. Účelem kolaudace je ověřit soulad stavby s územním rozhodnutím, stavebním povolením a projektovou dokumentací. Dále se ověřuje bezpečnost staveb a vymezuje účel jejich užívání.

Kolaudace má formu buď kolaudačního souhlasu nebo oznámení o užívání stavby, přičemž kolaudační souhlas (přísnější forma) vyžadují stavby, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například škola, nemocnice, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl apod. U ostatních staveb postačuje oznámení o užívání stavby (tzv. kolaudační oznámení), ledaže stavební úřad ve stavebním povolení stanoví, že je potřeba kolaudační souhlas.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace