« Zpět na seznam slovíček

Při aplikaci ujednání o koupi na zkoušku v rámci převodu nemovitosti dojde k tomu, že kupující koupí nemovitost s podmínkou, že ji ve zkušební lhůtě schválí. Délku lhůty si strany mohou ujednat, nebo činí u nemovitostí jeden rok od uzavření kupní smlouvy. Má-li být nemovitá věc prohlédnuta nebo vyzkoušena až po odevzdání, běží zkušební doba ode dne odevzdání.

V realitní praxi si lze jen těžko představit případ, kdy by strany smlouvy měly zájem o využití tohoto institutu, nicméně možné to je a katastrální vyhláška počítá i se zápisem tohoto ujednání na list vlastnictví.

Pokud má kupující před podpisem kupní smlouvy pochybnosti o stavu nemovitosti, může si se souhlasem prodávajícího nechat vyhotovit znalecký posudek znalcem, který nemovitost prohlédne a zhodnotí její stavebně-technický stav, případně posoudí přiměřenost výše kupní ceny.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace