« Zpět na seznam slovíček

Za liniové stavby jsou považovány stavby zasahující rozsáhlejší území, tedy jejich délka převažuje nad šířkou a výškou. Jedná se zejména o inženýrské sítě – vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení, a dále jiné předměty, které ze své povahy pravidelně zasahují více pozemků – pozemní komunikace, přehradní zeď u přehradní nádrže, protipovodňová hráz či stavby drah. Důležité je, že tyto stavby nejsou součástí pozemků, do kterých zasahují, což je výjimka z obecného pravidla občanského zákoníku, že stavba je součástí pozemku. Má se za to, že součástí liniových staveb jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí. Tedy například přečerpávací stanice kanalizace je budovou tedy stavbou, která je součástí liniové stavby a proto není součástí pozemku, na kterém leží.

Pozor, do novely občanského zákoníku účinné od 28. února 2017 tato pravidla platila pouze pro inženýrské sítě, což je pojem užší než liniové stavby.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace