« Zpět na seznam slovíček

Účinky vkladu (zápisu) do katastru nemovitostí mohou být buď konstitutivní (zakládá, mění nebo ruší práva a povinností) nebo deklaratorní (pouze potvrzuje vznik, změnu nebo zánik práv a povinností).

V zásadě záleží na právním důvodu vzniku, změně, či zániku práv. Je-li právním důvodem smlouva, je vznik, resp. změna nebo zánik, těchto práv účinný až zápisem do katastru nemovitostí, tzn. vlastnické právo k nemovitosti kupující nenabývá uzavřením kupní smlouvy, ale až zápisem do katastru (mluvíme tedy o konstitutivním účinku), přičemž právní účinky zápisu nastávají okamžikem, kdy návrh na zápis došel na příslušný katastrální úřad.

Při převodu nemovitosti se návrh na vklad, jehož přílohou je vkladová listina (kupní smlouva), podává až v okamžiku, kdy schovatel kupní ceny potvrdí, že požadovaná částka byla do úschovy v plné výši načerpána.

TIP: Přečtěte si náš článek, v němž porovnáváme pro a proti jednotlivých schovatelů kupní ceny (advokátnotář, banka či realitní zprostředkovatel) včetně ceny, kterou si za své služby účtují.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace