« Zpět na seznam slovíček

Smlouva o realitním zprostředkování je dle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) účinného od 3.3.2020, smlouva o zprostředkování, kterou se realitní zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření realitní smlouvy.

Realitní zprostředkovatel je běžně označován také jako realitní makléř a druhou smluvní stranou této smlouvy je typicky majitel nemovitosti, tedy zájemce o její prodej či pronájem.

Zprostředkování uzavření realitní smlouvy je pak činnost směřující k uzavření smlouvy o nabytí vlastnického práva k nemovité věci (např. smlouvy kupní), nebo práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo používat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor (např. smlouvy nájemní). Výjimku mají smlouvy o ubytování.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace