« Zpět na seznam slovíček

Při realizaci prodeje nemovitosti je samozřejmě žádoucí využít institutu úschovy peněžních prostředků (kupní ceny), a to buď u advokáta, notáře, u banky nebo u realitního zprostředkovatele.

Realitní zprostředkovatel může poskytnout úschovu peněžních prostředků pouze na základě písemné žádosti zájemce a za podmínek stanovených zákonem č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), který je účinný od 3.3.2020.

Mezi tyto podmínky patří požadavek na písemnou formu smlouvy o úschově a dále výčet podmínek, za kterých veden bankovní účet, na nějž budou peněžní prostředky složeny (pro každého uschovatele je zřízen samostatný účet úschovy, který je veden na jméno realitního zprostředkovatele zapsaného ve veřejném rejstříku).

Realitní zprostředkovatel musí informovat banku v souladu se zákonem o bankách o tom, že majitelem uschovaných peněžních prostředků je třetí osoba a o každé úschově musí vést záznam v evidenci úschov, která obsahuje všechny potřebné údaje dle výše uvedeného zákona.

Přijetí peněžních prostředků do úschovy realitního zprostředkovatele a jejich vydání z úschovy lze jen bezhotovostním převodem.

Klient by měl vždy zvážit, koho pověří úschovou svých peněžních prostředků, především z pohledu bezpečnosti. U advokátů například platí, že každý advokát je registrován u České advokátní komory, kde si jej lze veřejně vyhledat v seznamu (http://vyhledavac.cak.cz/) a ze zákona musí mít uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti nejméně ve výši 5.000.000,- Kč. Naše advokátní kancelář je pojištěna nad tento limit, disponuje pojištěním do výše 18.000.000,- Kč.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace