« Zpět na seznam slovíček

Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci, tedy v územním plánu či regulačním plánu.

K pozemku určenému územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu a ke stavbě na tomto pozemku má obec, kraj nebo stát (příslušná organizační složka, příspěvková organizace nebo státní podnik) předkupní právo. Vlastník pozemku nebo stavby, zatížených tímto předkupním právem, má povinnost je v případě zamýšleného úplatného převodu nabídnout oprávněné osobě k odkoupení.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace