« Zpět na seznam slovíček

Vklad vlastnického práva je druhem zápisu do katastru nemovitostí, který provede příslušný katastrální úřad na základě návrhu navrhovatele. Význam vkladu vlastnického práva spočívá v tom, že převádí-li se vlastnické právo k nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na základě smlouvy, nabývá se takové právo teprve v okamžiku jeho zápisu do katastru nemovitostí, tedy vklad má konstitutivní účinky. Vlastníkem nemovitosti se tak kupující nestane okamžikem podpisu kupní smlouvy, ale teprve zápisem vlastnického práva. Katastrální úřad vklad povolí (popřípadě jej zamítne) nejdříve po dvaceti dnech od odeslání informace o probíhajícím řízení jeho účastníkům.

Někdy nastanou i situace, kdy vlastnické právo vznikne ze zákona nebo rozhodnutím soudu a pak bude mít zápis vkladem pouze evidenční účinek.

Vkladem se do katastru nemovitostí zapisuje kromě vlastnického práva také právo stavby, věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo, zákaz zcizení nebo zatížení a mnohé další.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace