« Zpět na seznam slovíček

Tento institut umožňuje smluvním stranám sjednat si možnost využít mediace k vyřešení případného sporu z určité smlouvy, jako alternativní způsob řešení sporů. Jinými slovy řečeno, pokud se strany dostanou do konfliktu, namísto toho, aby se rovnou obrátily k soudu, využijí mediaci.

Mediační doložka se nejčastěji vyskytuje v podobě vedlejšího ujednání ve smlouvě, kterým smluvní strany vyjadřují zájem o mimosoudní řešení sporu ze smlouvy formou  mediace.  Znění mediační doložky záleží výlučně na dohodě stran a mělo by obsahovat především místo konání mediace, jazyk jednání, konkrétního mediátora nebo postup, podle něhož bude mediátor zvolený, jaké spory budou mediací řešeny, důvěrnost jednání, závaznost mediační doložky pro další osoby atd.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace