« Zpět na seznam slovíček

Při realizaci prodeje nemovitosti je samozřejmě žádoucí využít institutu úschovy peněžních prostředků (kupní ceny), a to buď u advokáta, notáře nebo u banky. Na našem blogu si můžete přečíst článek, který jednotlivé druhy úschov podrobněji porovnává.

Každý notář je registrován u Notářské komory a stejně jako advokát musí mít ze zákona sjednáno profesní pojištění.

Notář svou odměnu za úschovu kupní ceny vypočítá dle notářského tarifu, kdy pro úschovu částky ve výši 10 mil. Kč činí odměna notáře 23 600 Kč + DPH. Částka bude ještě vyšší, pokud notář současně provede úschovu listin. Notář může samozřejmě také sepsat kupní smlouvu, a to buď ve formě notářského zápisu (což je nadbytečné) či jako „obyčejnou“ listinu. Při sepisu kupní smlouvy formou notářského zápisu dochází ke snížení ceny notářské úschovy kupní ceny na 1/10. Ovšem sepis kupní smlouvy formou notářského zápisu je náležitě zpoplatněn (odvíjí se od výše kupní ceny nemovitosti). Notářská úschova by se tedy mohla finančně vyplatit jen při převodu méně hodnotné nemovitosti a při současném sepisu kupní smlouvy notářem formou notářského zápisu.

V případě sepisu „obyčejné“ kupní smlouvy se pak notář nemůže při výpočtu odměny řídit notářským tarifem, jelikož tato jeho činnost spadá pod obecné poskytování právní pomoci a řídí se dle § 10 notářského tarifu advokátním tarifem. Za sepis kupní smlouvy a návrhu na katastr si tedy notář navíc k odměně za úschovu naúčtuje smluvní odměnu ve výši dle dohody s klientem.

V porovnání s výší smluvní odměny naší advokátní kanceláře za advokátní úschovu kupní ceny a listin tedy vychází výše vypočtený poplatek dle notářského tarifu dráž. V případě smluvní odměny notáře za právní pomoc je pak výše odměny stanovena dohodou, tedy doporučujeme klientům, aby si orientačně srovnali navrhovanou odměnu s běžnou odměnou jiných subjektů (advokátů či bank).

Co se týče bezpečnosti, je notářská úschova srovnatelná s advokátní úschovou (advokát i notář mají ze zákona povinnost mít uzavřené pojištění). Stát za škodu způsobenou notářem odpovídá pouze v případech výslovně stanovených zákonem (např. dědické řízení), notářské úschovy mezi vyjmenované případy nepatří.

Pro přehledné porovnání ceny, kterou vám nabídnul notář či jiný subjekt, s našimi cenami právních služeb, máme zveřejněny jednotlivé balíčky právních služeb, kde je vždy uvedeno, zda úschova kupní ceny a listin je či není v ceně zahrnuta. Bezpečnost advokátní úschovy je naší nejvyšší prioritou, jak si můžete přečíst v několika nejdůležitějších bodech shrnujících podmínky úschovy u nás zde.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace