« Zpět na seznam slovíček

Obsahem vlastnického práva je právo věc držet, užívat, požívat, nakládat s ní, zatížit ji, zničit i opustit.

Pokud se budeme bavit pouze o nemovitostech, je pro všechna právní jednání, jimiž se zřizuje, mění, ruší nebo převádí právo k nemovitostem, vyžadována písemná forma.

Totéž platí pro opuštění nemovité věci. Opuštění nemůže proběhnout pouze fyzicky (reálně), ale musí mít i písemnou formu, kde bude vyjádřena vůle vlastníka, nemovitou věc opustit.

Platí vyvratitelná právní domněnka, že nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let, má se za to, že věc opustil.

Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu.

Naproti tomu opuštěná věc movitá (například dočasná stavba!) je považována za věc, která nikomu nepatří, a jako takovou si ji může přivlastnit každý.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace