SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto udělujete

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JUDr. Iloně Černochové, LL.M., advokátce, IČO: 71346066, se sídlem Štěpánkova 585/10, Praha 5 zapsané v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod ev. č. 13064  a

Mgr. Janu Zajíčkovi, advokátovi, IČO: 01334948, se sídlem Spálená 29, Praha 1, zapsanému v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod ev. č. 14835,

(dále společně jen „advokát“),

aby v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“)

zpracovávala Vámi poskytnuté osobní údaje.

  1. Vaše e-mailová adresa, případně jméno, příjmení a telefon (dále jen „osobní údaje“) budou zpracovány za účelem zařazení do databáze pro zasílání novinek a marketingových sdělení, a to ve formě e-mailů informujících o novinkách a zajímavostech z oblasti práva nemovitostí. Udělení tohoto souhlasu není smluvním požadavkem advokáta a není jím podmíněno další trvání jakéhokoli smluvního vztahu mezi Vámi a advokátem. Vámi poskytnuté osobní údaje nebude advokát poskytovat příjemcům ve třetích zemích či mezinárodním organizacím.
  2. Souhlas tímto udělujete na dobu 10 let, pokud jej neprodloužíte.
  3. Zpracování osobních údajů je prováděno advokátem, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro advokáta mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
    • poskytovatelé datových úložišť a softwarových aplikací.
  4. Vámi udělený souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou žádostí zaslanou na adresu advokáta nebo proklikem na odkaz v příslušném e-mailu. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání jakýchkoli obchodních sdělení.
  5. Po skončení platnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.
  6. V souladu s ustanoveními GDPR můžete využít práva, která Vám jakožto subjektům údajů náleží. Vaše práva jsou podrobněji specifikována v Zásadách ochrany Vašich osobních údajů.
  7. Na správnou činnost zpracování Vašich osobních údajů dohlíží dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, k němuž máte právo podat stížnost proti zpracování na adrese: www.uoou.cz.