Darování nemovitosti – jak na to?

AKTUALIZOVÁNO 21.12.2022 Chcete darovat bytovou jednotku nebo dům? Nebo naopak máte být obdarovaným a nevíte, co vše to obnáší? Co je potřeba v případě darování zařídit? A jaké daňové povinnosti vás čekají? V následujících řádcích si vysvětlíme, jak darovat nemovitost krok za krokem. Na darování nemovitosti není nic složitého, většinou se odehrává mezi příbuznými. Darování nemovitosti v rodině zpravidla nahrazuje pozdější dědictví. Veškeré aktivní […]

AKTUALIZOVÁNO 21.12.2022

Chcete darovat bytovou jednotku nebo dům? Nebo naopak máte být obdarovaným a nevíte, co vše to obnáší? Co je potřeba v případě darování zařídit? A jaké daňové povinnosti vás čekají? V následujících řádcích si vysvětlíme, jak darovat nemovitost krok za krokem.

Na darování nemovitosti není nic složitého, většinou se odehrává mezi příbuznými. Darování nemovitosti v rodině zpravidla nahrazuje pozdější dědictví. Veškeré aktivní zařizování se dá zvládnout během jednoho týdne.

S tím počítala i rodina Dárců. Dědeček Dárce, žijící dlouhodobě v cizině, chtěl své vnučce Obdarované věnovat bytovou jednotku, o kterou se ve svých letech a ještě ze zahraničí nedokázal postarat. Byl zrovna na dovolené v České republice na 14 dní, během kterých vše zařídili. Podepsali darovací smlouvu a podali návrh na vklad do katastru nemovitostí. Bohužel, do smlouvy se vloudila chybička, nepodařilo se jim bytovou jednotku správně vymezit tak, aby to odpovídalo stavu zapsanému v katastru nemovitostí. Katastrální úřad jim dal tedy lhůtu na odstranění chyb, ale v tu dobu byl již dědeček Dárce v zahraničí. Veškerý převod se tedy zbytečně zkomplikoval a prodražil, protože dědeček Dárce musel znovu letět zpět do České republiky, lhůtu na opravu nestihl a vše začalo znovu.

Jak tedy správně postupovat v případě darování nemovitostí?

Mezi podstatné kroky patří:
– příprava darovací smlouvy,
– příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí,
– podpis darovací smlouvy a návrhu na vklad,
– podání návrhu na vklad na příslušné katastrální pracoviště a poté
– zapsání obdarovaného jako nového vlastníka do katastru nemovitostí.

Základem převodu nemovitosti darem je darovací smlouva, která musí být v případě nemovitosti písemná. Pro platnost smlouvy je potřeba, aby byla uvedena správná jména, adresy, rodná čísla, případně data narození dárce i obdarovaného, popis darované nemovitosti v souladu se zákonem  a s tím, jak je vymezena v katastru, a úmysl nemovitost darovat (ze strany dárce) a dar přijmout (ze strany obdarovaného).
Pro vyplnění informací o dárci a obdarovaném stačí opsat informace z občanského průkazu. Popis darované nemovitosti je složitější, protože je v zájmu obou stran, aby byla nemovitost vymezena správně, neboť to může vést až k zamítnutí návrhu na vklad a nutnosti absolvovat celý proces znovu. Nezřídka se stává i to, že při převodu se zapomene například na garáž nebo podíl na souvisejících pozemcích, což může být opět velmi nepříjemné.

Druhým krokem úspěšného darování nemovitosti je příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Vlastnické právo k nemovitosti se totiž nepřevádí podpisem smlouvy, ale teprve vkladem do katastru nemovitostí. Návrh do katastru se podává prostřednictvím formuláře, který lze vytvořit prostřednictvím aplikace na stránkách Českého katastrálního úřadu. Je potřeba vyplnit:
• jaká nemovitost bude darována, tj. u jaké nemovitosti bude změna vlastnického práva,
• kdo je obdarovaný a kdo dárce, tj. kdo získává vlastnické právo k nemovitosti a čí vlastnické právo bude vymazáno,
• jakého práva se zápis týká, tj. vlastnického práva,
• na základě, jakých listin se vlastnické právo mění, tj. darovací smlouva.

Po přípravách všech listin přichází na řadu podpisy. Na návrhu na vklad stačí obyčejný podpis, ale na darovací smlouvu je potřeba úředně ověřený podpis. Kde je možné ho úředně ověřit?
• na České poště je ověření podpisu možné na každé pobočce s označením Czech POINT,
• na obecním, městském úřadě či na úřadě městské části,
• u advokáta,
• u notáře,
• popřípadě na Českém velvyslanectví, když potřebujeme ověřit podpis v zahraničí.
Pro ověření podpisu je potřeba občanský průkaz nebo jiný doklad, standardní cena ověření je 30 Kč za každý podpis.

Čtvrtý krok je podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. K podání návrhu potřebujeme darovací smlouvu s úředně ověřenými podpisy a dva návrhy na vklad podepsané dárcem a obdarovaným. Podání se předkládá na podatelně katastrálního úřadu, kde uhradíme správní poplatek 2.000,- Kč. Na podatelně si nechají darovací smlouvu a jeden výtisk návrhu na vklad, druhý výtisk dostaneme zpět s razítkem katastrálního úřadu, jako doklad o zahájení řízení.

Jak probíhá řízení na katastrálním úřadě? Nejprve katastrální úřad informuje vlastníky nemovitosti o zahájení řízení o změně vlastnického práva prostřednictvím doporučeného dopisu, emailu nebo SMS. Tímto začíná 20denní lhůta, kdy mají účastníci řízení možnost úřad vyrozumět o nesouhlasu se změnou vlastnického práva. Během této lhůty je v katastru zaznamenána plomba, která znamená, že právě u této nemovitosti probíhá řízení o změně vlastnického práva. Po uplynutí lhůty, nejpozději do 30 dnů, odešle katastrální úřad rozhodnutí o změně vlastnického práva, popřípadě o chybách v návrhu. Chyby mohou být buď odstranitelné, nebo neodstranitelné.
U odstranitelných chyb vám katastrální úřad poskytne lhůtu, během které máte možnost je odstranit. U chyb neodstranitelných může katastr nemovitostí navrhnout zastavení řízení. V této chvíli je lepší návrh vzít zpět. Pokud ho zpět nevezmeme, katastr nemovitostí řízení zastaví a začne běžet 2měsíční lhůta na podání správní žaloby. Teprve poté je možné podat nový návrh na vklad do katastru nemovitostí, který tentokrát bude bezvadný. Podrobněji o problematice vkladů do katastru nemovitostí, se dočtete také v mém článku Kupní smlouva na byt – „starý“ nebo „nový“ občanský zákoník?

Poslední z důležitých otázek je daň. Nemovitostí se týká daň z nemovitých věcídarovací daň (resp. daň z příjmu).
Nejprve se podíváme na daň z nemovitých věcí. Tato daň se platí každoročně a je třeba k ní vytvářet daňové přiznání dostupné zde. Více se o dani z nemovitosti můžete dočíst v mém článku Platby spojené s prodejem či koupí nemovitosti – na co se připravit?

Darovací daň již formálně neexistuje, ale skrývá se pod pojmem ostatní příjmy v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V případě darování nemovitosti neplatíme daň:
• pokud je dárce příbuzný v hlavní linii, tj. pokud nám daruje nemovitost např. otec/matka, děda/babička,
• pokud je dárce ve vedlejší linii, tj. pokud nám nemovitost darují např. sourozenci, teta/strýc, manžel/manželka, rodiče/děti manžela/manželky,
• pokud obdarovaný žije s dárcem ve společné domácnosti nejméně 1 rok před nabytím darované nemovitosti.

S touto daní se ještě váže jedna povinnost, pokud dostaneme dar, který přesahuje hodnotu 5.000.000,- Kč a je osvobozený od daně z příjmu, vzniká nám podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, povinnost oznámit správci daně výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vzniknul. Pokud včas dar neoznámíme, hrozí vysoké pokuty (až 15 % z částky neoznámeného příjmu).

Pro takové oznámení není stanoven povinný formulář – jako je tomu například u daňového přiznání, a lze jej tak provést písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou celkem neformálně. Ministerstvo financí nicméně vydalo i nepovinný tiskopis č. 5252, který můžete pro tyto účely také použít.

Potřebujete s darováním pomoci? Pokud chcete, aby celý převod proběhl rychle, bezproblémově a pod dohledem profesionála, využijte můj balíček služeb Darování nemovitosti.

198 Komentáře

 1. Marie Horynová

  Dobrý večer,prosím Vás,kolik by stálo sepsání darovací smlouvy a vyřízeni vkladu do katastru nem.??Děkuji za odpověď,M.Horynová

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, napsala jsem Vám e-mail. Zpravidla se cena pohybuje mezi 4.000-6.000 Kč, konkrétní nabídku posílám vždy zájemci do mailu. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

   • Darování nemovitosti

    Dobrý večer,bratr od partnerovi babičky,chce darovat nemovitost.Nemovitost by měla být darována moji osobě,bohužel nejsme s partnerem v manželském svazku.Jak tuto situaci nejefektivněji vyřešit.Děkuji

    • Ilona Černochová

     Dobrý den,
     osvobození od placení daně z příjmu ve výši 15 % z hodnoty daru se dle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vztahuje na bezúplatné příjmy:
     1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
     2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
     3. obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2,
     4. poplatníka z jeho majetku, který vložil do rodinné fundace, nebo z majetku, který byl do rodinné fundace vložen osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2,
     5. nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15000 Kč.
     Z výše uvedeného vyplývá, že osvobození od placení daně z příjmu při přímém darování nemovitosti od bratra partnerovi babičky Vám by připadalo v úvahu pouze tehdy, kdybyste s ním žila nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti, což nepředpokládám. V popisovaném případě proto budete muset při darování uhradit daň z příjmu ve výši 15 % z hodnoty daru.
     S přátelským pozdravem,
     Ilona Černochová

     • Znovu darování

      Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli existuje nějaká lhůta pro darování nemovitosti, kterou jsem já dostala darem. Děkuji za odpověď

     • Ilona Černochová

      Dobrý den,
      neexistuje žádná zákonná lhůta, po kterou by vlastník musel nemovitost po jejím nabytí darem vlastnit před tím, než ji dále daruje.
      Zvýšené pozornosti by však bylo třeba v případě, pokud byl bezúplatný převod nemovitosti na Vás osvobozen od placení daně z příjmu (např. z důvodu příbuzenství v linii přímé) a současně by i třetí osoba by při následném darování nemovitosti od Vás byla z některého ze zákonných důvodů od daně z příjmu ve výši 15 % z hodnoty daru (nemovitosti) osvobozena. Finanční úřad totiž realitní transakce sleduje. V případě, že by např. během několika měsíců došlo k více bezúplatným převodům (darováním) konkrétní nemovitosti, v nichž by byl obdarovaný vždy osvobozen od daně, vzniká riziko, že finanční úřad převody vyhodnotí jako účelové obcházení zákona s cílem vyhnout se placení daně. Rozhodnete-li se o využití našich právních služeb, rádi pro Vás toto prověříme a věc zkonzultujeme s daňovým poradcem tak, abyste se v budoucnu vyhnuli možným problémům a případným sankcím.
      S přátelským pozdravem,
      Ilona Černochová

   • Dědictví, Přepis

    Dobrý den mám takovou otázku Otec s Matkou na mě přepsali byt ale mí sourozenci mi tvrdí že je i tak musím vyplatit z bytu až přijde čas na dědictví ze strany otce i když je přepsaný na mě je to tak ???

    • Ilona Černochová

     Dobrý den,
     pokud povinnost vyplatit sourozence nebyla sjednána např. v darovací smlouvě formou příkazu či jste se k ní nezavázal nějakým jiným způsobem, dle Vámi uvedených skutečností usuzuji, že sourozence v případě budoucího pozůstalostního řízení po rodičích nebudete muset vyplácet. Jinou věcí je fakt, že sourozenci by mohli při pozůstalostním řízení požadovat započtení Vám darovaného bytu na Váš podíl na pozůstalosti. Po takovém započtení by tedy mohlo teoreticky dojít na situaci, kdy byste z pozůstalosti nezdědil nic, anebo zdědil hodnotu značně poníženou – právě o hodnotu započteného, dříve nabytého bytu.
     S přátelským pozdravem,
     Ilona Černochová

  • Byt na Slovensku, kde se platí daň z daru

   Dobrý den, rád bych se zeptal jestli musím platit darovací daň v CZ. Jsem český občan s trvalým bydlištěm v CZ. Pracuji na Slovensku a odvádíme daně na Slovensku. Mám být na Slovensku s hypotékou na 3 díly, 3 majitele. 3tí majitel byl na smlouvě jen formálně kvuli hypotece. Nyní již na 3 osobu hypotéka není a je přepsána jen na 2 osobu,já jako první osoba dal 20 % peněz. 3 osoba chce od smlouvy odstoupit a darovat svůj podíl bytu rovnocenně mně 1osobě a 2osobě. Musím platit darovací daň v CZ nebo SK? 2 a 3 osoba jsou slovenské narodnosti. 3 osoba která chce svou část darovat není můj příbuzný. Děkuji za odpověď

   • Ilona Černochová

    Dobrý den,
    jelikož Váš dotaz směřuje do oblasti daňového práva a nikoli do oblasti práva nemovitých věcí, navíc obsahuje mezinárodní prvek, doporučujeme Vám se obrátit v tomto případě na spíše na advokátní kancelář specializující se na daňovou oblast, případně na finanční úřad.
    S přátelským pozdravem
    Ilona Černochová

  • Pulka domu prepis na manzela/ku

   Dobry den, manžel je majitelem nemovitosti, kterozmu právě rekonstruujeme. Pred uzavrenim hypotecniho úvěru bychom radi ,,prepsali půlku “ na mě dá-li se to tak říci. Jak postupovat v tomto případě? A jak finančně nákladné to může být, kdyz manzelovi dům zůstává pouze ja budu nově spolumajitelem? Kdyz dům manzelovi daroval otec, stálo to nekolik desitek tisíc…Dekuji Vám za odpověď

   • Ilona Černochová

    Dobrý den,
    ve Vašem případě se nám jeví jako nejlepší řešení darování oné poloviny nemovitosti Vám. Jelikož půjde o darování mezi manžely, nebudete muset hradit daň z příjmu (dříve „darovací daň“) ve výši 15 %, neboť dary mezi manžely jsou od této daně osvobozeny. Rovněž nebudete muset hradit daň za nabytí nemovité věci (4 %), protože ta se netýká bezúplatných převodů. Jediné, co budete muset hradit, je poplatek za vklad do katastru nemovitostí (ten činí v současnosti 2.000 Kč) + vyhotovení darovací smlouvy.
    Pokud budete mít zájem, darovací smlouvu a návrh na vklad pro Vás rádi připravíme.
    Děkuji a těšíme se na případnou spolupráci.
    S přátelským pozdravem
    Ilona Černochová

  • Lui

   Dobrý den,
   chtěla bych se zeptat, jak je to s darováním pozemku do sjm. Stačí do darovací smlouvy napsat, ze nemovitost bude součástí sjm a podepsat na poště nebo se v tomto případě už musí jít k notáři a platit nějaký poplatek? Děkuji za odpověď.

   • Ilona Černochová

    Dobrý den,

    obecně lze uvést, že k notáři se není třeba v této záležitosti dostavovat. Otázkou však je, jaký režim SJM mají manželé nastavený. Zda-li zákonný či smluvený (odlišný od zákonného). Pokud chcete aby vše proběhlo hladce a bez obtíží, darovací smlouvu a návrh na vklad pro Vás rádi připravíme.

    Děkuji a těšíme se na případnou spolupráci.
    S přátelským pozdravem
    Ilona Černochová

  • Katka

   Dobry den, mam dotaz ohledne darovani pozemku priteli. Dostala jsem pozemek od otce. Nyni, aby si pritel mohl vzit hypoteku na postaveni domu, chci mu darovat pul pozemku. Jak nejlepe vyresit darovani? Zijeme spolu pres 2 roky a mame spolu dceru. A jak se to pak resi pri pripadnem rozchodu? Dekuji za odpoved.

   • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

    Dobrý den,
    darování poloviny nemovitosti Vašemu příteli je osvobozeno od daně z příjmu, jelikož se jedná o osobu, s níž žijete nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před darováním ve společně hospodařící domácnosti.
    Ohledně případného rozchodu potom záleží na Vás, jak chcete situaci řešit.
    Za předpokladu, že darování proběhne, budete mít nemovitost v podílovém spoluvlastnictví, tedy v případě rozchodu by jeden z Vás pravděpodobně vyplácel druhého v rámci vypořádání a zrušení spoluvlastnictví.
    Můžete mezi sebou uzavřít již nyní tzv. nepojmenovanou (inominátní) dohodu o tom, co se v případě rozchodu stane – kdo vyplatí koho, jakou částkou, kdy bude splatná apod. Detaily, do nichž bude dohoda zacházet, jsou jen na vás dvou a je potřeba počítat s tím, že tržní hodnota nemovitosti se může v čase měnit.
    Někdo uzavírá v rámci partnerství bez manželství pouze tzv. kohabitační dohodu (taktéž nepojmenovanou), kde vztahy alespoň „narovná“ – druh a družka popíšou jejich aktuální situaci a prohlásí, kdo hradí jaké náklady, poplatky, splátky hypotéky, nebo kdo investoval do nemovitosti větší obnos na rekonstrukci apod., aby se předešlo budoucím sporům.

  • Fořtíková Jana

   Dobrý den paní doktorko, vlastníme s manželem pozemek, který bychom rádi darovali moji dceři kterou mám z prvního manželství. Bude stačit jedna darovací smlouva?
   Děkuji za odpověď Fořtíková J

   • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

    Dobrý den, ano, určitě bude stačit jen jedna smlouva, a to v případě, že máte nemovitost s manželem ve společném jmění manželů i v případě, kdy byste byli podílovými spoluvlastníky (např. nabyli jste nemovitost před uzavřením manželství). Stejně tak bude jeden návrh na vklad, jehož přílohou tato smlouva bude.

 2. Pavel Schejbal

  Dobrý den, mám v úmyslu darovat svůj byt svým rodičům a naopak rodiče darují jejich byt mně. Je toto možné a jaké daně bychom za tuto transakci museli odvést. Případně jaké náklady nám plynou za sepsání smluv a zavedení do katastru nemovitostí. Děkuji.

  • Vít Almer

   Dobrý den,

   řeším momentálně stejnou věc jako pan Schejbal – mám v úmyslu darovat svůj byt svým rodičům a naopak rodiče darují jejich byt mně, vše bez věcného břemena. Pokud by tedy bylo možné celý převod posvětit „2 darovacími smlouvami v 1“, jejímž obsahem by byla vzájemná darování, mohl bych Vás požádat o cenovou nabídku na vypracování takové smlouvy?

   Děkuji, s pozdravem Vít Almer

 3. Radek

  Dobry den pred nekolika lety jsem daroval nemovitost otci a je mozne aby mi ji daroval nazpet dekuji za odpoved

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Pokud je o tom mezi Vámi shoda, není to nejmenší problém. Naopak, pokud byste se chtěl domáhat vrácení daru, byla by situace mnohem složitější. Přeji hezký den Ilona Černochová

   • Jana Račicka

    Dobrý den Pokud mi nemovitost chce darovat manžel mé matky, budeme platit darovací daň?

    • Ilona Černochová

     Dobrý den,
     darovací daň již neexistuje, ale její obdobou je dle v současnosti účinné právní úpravy daň z příjmu, která se vztahuje i na bezúplatné příjmy (tj. příjmy z darování).
     Ve Vámi popisovaném případě budete coby obdarovaná osvobozena od povinnosti placení daně z příjmu, protože půjde o bezúplatný příjem nabytý od manžela rodiče, konkrétně matky.
     S přátelským pozdravem,
     Ilona Černochová

 4. Josef

  Dobrý den, lze použít 1 darovací smlouvu na pozemky pokud budou obdarované 2 osoby (vnuk, vnučka) . Děkuji za odpověď.

  • Dotaz ohledně darovací smlouvy

   Dobrý den,má matka mi chce darovat svou ideální polovinu domu a jeji pozemek a zahradu,na které dům stojí. Musí tuto skutečnost odsouhlasit majitel druhé ideální poloviny,v tomto případě otec?

   • Ilona Černochová

    Dobrý den,
    Vaše matka souhlas podílového spoluvlastníka (otce) nepotřebuje. Jelikož jde o převod osobě blízké (matka – dcera), otci v tomto případě nenáleží ani předkupní právo. Aby vše proběhlo hladce a bez problému, rádi pro Vás darovací smlouvu a návrh na vklad do katastru nemovitostí připravíme.
    V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit, jsme rádi k dispozici.
    S přátelským pozdravem,
    Ilona Černochová

    • prepsani casti nemovitosti

     Dobry den.
     Jsem vlastnikem pulky nemovitosti(domu a pozemku) a druha polovina je ve spolecnem vlastnictvi mych rodicu. Otec by rad svou cast nemovitosti prepsal na me(matka s tim souhlasi), jak mam tedy postupovat.

     • Ilona Černochová

      Dobrý den,
      postup záleží na tom, zda rodiče mají předmětný podíl ve společném jmění manželů (SJM) či v podílovém spoluvlastnictví. Pokud by jej měli v SJM, museli by svůj podíl rodiče na Váš převést oba (nikoliv jen otec), případně podíl u notáře vyjmout ze SJM, což je ale dost komplikovaná varianta.
      V obou případech Vám s převodem nemovitosti rádi pomůžeme a připravíme veškeré potřebné dokumenty. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.
      S přátelským pozdravem
      Ilona Černochová

 5. Miroslava

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda může darovat podíl na nemovitosti a pozemkách sestřenice sestřenici? A ještě jedna věc, když mají majitelé trvalý pobyt v české republice a nemovitost je v zahraničí tak darovací nebo kupní smlouva má být v ČR a nebo z příslušné země kde je daná nemovitost? Děkuji za odpověď

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den,

   darovací smlouvu může sepsat kdokoliv s kýmkoliv v rodině i mimo rodinu, otázka blízkosti příbuzenského vztahu je pak zásadní jen v souvislosti s placením daně z příjmu (dříve daň darovací). Pokud by si darovaly mezi sebou nemovitost sestřenice, daň musí zaplatit. Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 10 odst. 3) písm. c) se na ně nevztahuje osvobození (pouze pro příležitostný dar do 15.000,- Kč).

   Ohledně převodu nemovitosti nacházející se mimo ČR platí, že smlouva bude muset být podána na zahraniční katastrální úřad v dané zemi, tedy sepsána v úředním jazyce daného státu. V případě sepisu smlouvy v češtině musí být následně proveden překlad tlumočníkem zapsaným v seznamu tlumočníků. To samé se týká úředního ověření podpisu smlouvy, který musí být v zahraničí uznatelný. Ideální je tedy sepis smlouvy rovnou v cizím jazyce s podpisem úředně ověřeným v dané zahraniční zemi, případně na ambasádě dané země v ČR. V ostatních případech může být potřeba vyhovět požadavkům na opatření dané listiny apostilou nebo superlegalizací (dle toho, o kterou zahraniční zemi se jedná).

   • Dotaz

    Dobrý den, jak by to bylo s darováním nemovitosti, když bychom chtěli odkoupit dům, ve kterém teď bydlíme a ten patří dceři nevlastního dědy mého přítele? Děkuji za odpověď

    • Ilona Černochová

     Dobrý den,
     mohla byste prosím upřesnit, zda plánujete převod uskutečnit bezplatně (tj. formou darování), anebo nemovitost odkoupit za sjednanou kupní cenu? S jakoukoli z variant Vám rádi pomůžeme, budete-li mít o to zájem, určitě se ozvěte.
     S přátelským pozdravem
     Ilona Černochová

     • Dar

      Dobrý den jak uskutečnit darování bytu dceři.Co nejvýhodněji .Být mám v osobním vlastnictví a chci jí ho darovat jak nejlépe myslím tím co nejméně poplatků atd.

     • Ilona Černochová

      Dobrý den,
      nejvýhodnějším způsobem můžete převést byt na dceru prostřednictvím darovací smlouvy. Vy ani Vaše dcera v tomto případě nebudete muset platit žádnou daň, protože darování v rovině rodiče-dcera je osvobozeno od povinnosti obdarovaného platit 15% daň z příjmu. Počítat musíte s poplatkem ve výši 2.000,- Kč, který je třeba zaplatit při podání návrhu na vklad vlastnického práva dcery do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu, a dále pak s náklady na vyhotovení smluvní dokumentace.
      S přátelským pozdravem,
      Ilona Černochová

 6. Simona

  Dobrý den, rodiče chtějí darovat nemovitost svým dvěma ženatým synům. V darovací smlouvě a vkladu na katastr musí figurovat automaticky i jejich manželky, nebo jen obdarovaní synové ?

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, ne, při darování se standardně nenabývá do společného jmění manželů, takže manželky tam figurovat nemusí, pokud si to smluvní strany nepřejí. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

   • Markéta Kumštová

    Dobrý den. Manžel moji matky.. Tedy můj nevlastní otec mi chce darovat dům. Kolik bude stát daň a co všechno k tomu potřebujeme.. Děkuji za odpověď

    • Ilona Černochová

     Dobrý den,
     daň z nabytí nemovité věci se Vás netýká, neboť jde o převod bezúplatný. Nebudete hradit ani daň z příjmu (dříve „darovací daň“), protože dary od „manžela rodiče“ (tj. nevlastního rodiče) jsou od této daně osvobozeny. Jedinou daní, kterou budete muset pravidelně platit, je daň z nemovité věci. Ta se však platí dopředu, takže ji zahrnete až do daňového přiznání, které musí být podáno do 31. ledna následujícího roku po nabytí nemovitosti.
     Budete-li mít zájem, neváhejte se na nás obrátit. Smlouvu i návrh na vklad do katastru nemovitostí pro Vás rádi připravíme.
     S přátelským pozdravem,
     Ilona Černochová

   • ivana slezacek

    dobry den.moje matka me chce darovat byt.jsem rskouska statni obcanka.je to mozne?
    dekuji za odpoved.

    • Ilona Černochová

     Dobrý den,
     ano, jistě to možné je. V současnosti mohou cizinci nabývat nemovité věci (tedy i byty) na území ČR bez omezení. V případě zájmu pro Vás darovací smlouvu a návrh na vklad rádi připravíme.
     Těšíme se na případnou spolupráci.
     S přátelským pozdravem
     Ilona Černochová

    • Darovani nemovitosti

     Dobry den ,při darovani nemovitosti cizi osobe konkrétně dárce je 80lety pán o kterého více jak rok pečuji a podílím se na jeho domácnosti a obdarovany je můj 3lety syn ,je nutné platit dan z nabyti příjmu?Stačilo by čestné prohlášení případně svědectví sousedu že pána denně navštevuji?Díky za odpověď

     • Ilona Černochová

      Dobrý den,
      pokud mezi dárcem a obdarovaným neexistuje žádný příbuzenský vztah, připadá pro obdarovaného v úvahu osvobození od placení daně z příjmu ve výši 15 % z hodnoty daru tehdy, žil-li obdarovaný nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti s dárcem a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou. Jedním z důkazů, kterým se tato skutečnost v praxi prokazuje, jsou Vámi zmiňovaná čestná prohlášení sousedů.
      S přátelským pozdravem,
      Ilona Černochová

   • Dana

    Přeji dobrý den pí. JUDr. Černochová, ráda bych Vám úvodem své zprávy poděkovala za Vaši poradnu. K výše uvedené Vaší odpovědi si dovolím ještě doplňující dotaz, pro vklad a zápis do katastru postačí vše co zde uvádíte, kde jako nový vlastník bude uveden můj syn (to je záměr). Syn je ženatý, tudíž nabude nemovitost za manželství, kde není uzavřena SJM. Vznikne nějaké právo vlastnictví k této získané nemovitosti pro případ rozvodu i jeho ženě ??

 7. Jana

  Dobrý den,mám podíl na orné půdě společně se sestřenicemi své matky,chtěli by mě je darovat v rámci příbuzenského vztahu, můžete mi poradit jak postupovat aby vše proběhlo bezproblémů? Děkuji

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, lze to uskutečnit na základě standardní darovací smlouvy. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

 8. Jan

  Dobry den,
  Manzelka obdrzela darem byt jeste pred svatbou, je mozne jej zaradit i po svatbe do SJM, popripade darovat 1/2? Jaka by byla cena sepsani smlouvy?

 9. František

  Dobrý den,
  mám dotaz ohledně dvojího darování pozemku z důvodu neplacení daně z příjmu. Teta se strejdou vlastní společně stavební pozemek a chtějí mi ho darovat.
  Ale pokud jsem dobře hledal a správně pochopil, tak si myslím že z 1/2 pozemku budu muset zaplatit daň z příjmu, protože teta není pokrevní příbuzná, ale je „přiženěná“.
  Tak mě napadlo, že by v 1.kroku teta darovala svoji půlku pozemku strejdovi(svému manželovi). A teprve v 2.kroku by pozemek daroval strejda celý pozemek mě.
  Dá se to tak udělat, nebo se to někomu (finančáku, katastru) nebude líbit?

  Děkuji za odpověd František K.

 10. Petr Tonkikh

  Dobrý den važena pani Ilona, prosím Vas objasněte následující situaci. Byt patří firmě, ve které jsem vlastníkem / jednatelem / s částí základního kapitálu 60%. 40% patří dceři. Chci přesunout byt z firmy na dceru a zavřít firmu. Ona, firma, nefunkčni a já ji nepotřebuju .. Jak nejlépe přesunut byt dcere — pomocí běžného prodeje s s.r.o. na dceru , nebo darovaci smlouvy , nebo zahajit prodej bytove jednotky od firmy na sebe a pak sepsat smlouvu darovací na dceru? Slyšel jsem, že v případě darovací smlouvy z firmy na jednotlivce dosahuje daň 15%, je to tak ? A jaká je daň v případě běžného prodeje od firmy k majiteli této firmy ? Celkem, ktera cesta byla bych nejlepši ? S uctou Petr T.

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Ilona Černochová
   11:39 (před 7 minutami)
   komu: peter221143

   Dobrý den,

   ve Vámi uváděném případě se jedná o složitější situaci, kdy musí být zohledněno více faktorů – např. uplatněné náklady při koupi či rekonstrukci bytu, pětiletý časový test pro převod bytu, případné důsledky likvidace společnosti apod. Jedná se tedy o komplikovanější situaci, kdy je potřeba získat více informací a provést komplexní analýzu. Více informací posílám do e-mailu. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

 11. markéta

  Dobrý den, chci se zeptat jak je to s darovací daní, když matka trvale žije ve španělsku (pobírá tam důchod) a chce darovat byt, který je na území ČR dceři. Nečeká jí placení daně podle práva ve španělsku? mockrát děkuji za odpověď

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, podle českého právního řádu platí, že při darování nemovitosti v přímé linii (tedy z matky na dceru), je tato skutečnost osvobozena od daně z příjmu. Pokud tedy dcera trvale žije v ČR, daň z příjmu platit nebude. Co se týče daňových povinností na území Španělska (pokud nějaké matce vzniknou) doporučuji obrátit se na příslušný úřad přímo na území Španělska, který Vám může být v dané věci více nápomocen. S pozdravem Ilona Černochová

 12. Jana H

  Dobrý den,

  moje babička, chce darovat svůj dům jednomu ze synů, zajímalo by nás, jestli musí ten, který dům dostane, nějak finančně vyplatit druhého syna, který nic nedostane.

  Předem děkuji za odpověď.

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, během života lze darovat majetek bez omezení. V případě úmrtí je však potřeba myslet na neopomenutelné dědice, tedy děti. Platí, že zvýhodněné dítě není povinno nic vracet, popř. převést či jinak vyplatit ostatní sourozence. Jediné k čemu může v rámci dědického řízení dojít je umenšení podílu zvýhodněného dítěte, a to v zákonné tříleté promlčecí lhůtě. V případě Vašeho zájmu Vám mohu vypracovat předmětnou darovací smlouvu (ceník služeb viz https://realitniadvokati.cz/balicek-5-darovani-nemovitosti/). S pozdravem Ilona Černochová

 13. Martina Hamerníková

  Dobrý den, chtěla bych se Vás touto cestou poprosit o radu. Moje babička by mi, jako vnučce, ráda darovala chatu. Já jsem vdaná a ráda bych si společně s manželem vzala na rekonstrukci této chaty úvěr. Jakým způsobem udělat, abychom nemuseli platit darovací daň a přitom mohli být vlastníky oba dva? Lze nemovitost darovat do SJM? Nebude manžel muset platit „darovací daň“, když jeho vztah vůči babičce není podle zákona o dani z příjmů od této daně osvobozen? Napadlo mě řešení, že by nejdřív babička darovala chatu mně a potom, až budu vlastníkem nemovitosti já, tak bych následně druhou darovací smlouvou darovala 1/2 nemovitosti manželovi. Je to možné? Neexistuje nějaká lhůta, po kterou není možnost darovanou nemovitost znovu darovat? Děkuji předem za Vaši odpověď.

 14. Tomáš Vybíral

  Dobrý den, daroval jsem synovi nemovitost (byt, chatu) a to v době, kdy byl už ženatý. Má manželka nárok na část této nemovitosti v rámci společného vlastnictví manželů, nebo syn je výlučným majitelem? Děkuji Vybíral

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, v tomto případě můžete být klidný, dary se standardně nestávají součástí SJM. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

 15. Chmelíčková Anna

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala jak se správně nazývá společně vlastnictví nemovitosti (každý bude vlastnit 1/2 nemovitosti´). (zatím je nemovitost ve výlučném vlastnictví manžela, ale jak je to po darování? Někde jsem se dočetla, že je to podílové spoluvlastnictví?).
  Další mou otázkou je, zda se musí v darovací smlouvě přesně specifikovat polovina nemovitosti (tj. vypsat přesně kolik metrů čtverečních každý bude vlastnit) nebo stačí pouze napsat ,,darování jedné poloviny jednotky“ ?.
  Za odpovědi předem děkuji a přeji příjemný zbytek dne.

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, spoluvlastnictví nemovitých věcí se skutečně nazývá podílové spoluvlastnictví (ustanovení §1115 a následující z. č. 89/2012). Pokud jsou osoby v manželství, může být nemovitá věc rovněž vlastněna v režimu společného jmění manželů (do roku 1998 existoval podobný institut „bezpodílové spoluvlastnictví manželů“). V rámci převodu poloviny nemovité věci není potřeba ve smlouvě uvádět metry čtvereční. Nepřevádí se totiž reálná polovina nemovité věci, ale tzv. ideální spoluvlastnický podíl. Tento ideální spoluvlastnický podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci. Každý z podílových spoluvlastníků má právo k celé věci, které je však omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka. Každý z podílových spoluvlastníků může se svým podílem nakládat podle své vůle, nicméně takové nakládání nesmí být na újmu právům ostatních spoluvlastníků. Budete-li potřebovat s realizací převodu pomoci, dejte prosím vědět, jsem ráda k dispozici. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

 16. Kristýna

  Dobrý den,
  ráda bych poprosila o radu. Rodiče mého manžela nám chtějí darovat dům, resp. ho na nás přepsat.

  Chtěli jsme to řešit darovací smlouvou, ale nyní se dozvídám, že dary nejsou součástí společného jmění. Kdybychom to vyřešili kupní smlouvou za symbolickou cenu, museli bychom zase platit daň z ceny nemovitosti…

  Mohla byste, prosím, poradit, jak se tyto situace řeší?

  Předem moc děkuji za odpověď.

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, v současnosti lze na základě §709 odst. 1 písm. b) darovat dům i do společného jmění manželů. Dárce však musí tento úmysl projevit v darovací smlouvě. V takovém případě pak nebudete muset (jako obdarovaní) hradit v souvislosti s převodem daných nemovitých věcí žádnou daňovou povinnost. Od daně z příjmu fyzických osob (dříve „darovací daň“) budete osvobozeni na základě § 10 odst. 3 písm. c) bod 1. z. č. 586/1992 Sb. a daň z nabytí nemovitých věcí dle z. č. 340/2013 Sb. nebude připadat v úvahu právě protože půjde o bezúplatný převod. Budete-li potřebovat s realizací převodu pomoci, dejte prosím vědět, jsem ráda k dispozici. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

 17. Iveta Sládková

  Dobrý den,
  s přítelem máme již několik let koupený pozemek, který je napsaný stejným dílem na nás dva. Rádi bychom si s Vámi domluvili Darovací smlouvu, pokud to bude možné, podrobnosti bych Vám poslala do emailu.
  Děkuji
  Iveta

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, velmi děkuji za Váš dotaz, podrobnosti jsem Vám poslala do e-mailu. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

 18. Ivana Dudeková

  Dobrý den,
  moji rodiče by mi chtěli darovat pozemek, který je veden jako zahrada.
  Daný pozemek byl mým rodičům darován v roce 2002 babičkou a dědou darovací smlouvou. Nyní jsou v katastru uvedení jako majitelé oni. Já s manželem bychom chtěli na daném pozemku stavět.
  Mamka má ještě bratra – nyní si babička v souvislosti s otázkou převodu pozemku na mě, vzpomněla, že mamčin bratr nic za daný pozemek nedostal a že by ho měla moje mamka vyplatit – je povinnost vyplácen strejdu, když k pozemku nemá žádné vlastnické právo?
  Případně pokud by se strejdovi platila nějaká částka, dá se to právně ošetřit tak, aby bylo jasné, že je to jeho částka, kterou dostal za zahradu, i když nemá na vyplacení nárok?
  Děkuji za odpověď.
  Ivana Dudeková

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den,

   Vaše matka v současné chvíli nemá povinnost vyplatit svého bratra (vašeho strýce). Vaše babička však může ve svém pořízení pro případ smrti (závěti) přikázat, že se tento dar započte na povinný díl, který by jinak Vaší matce, jako neopominutelnému dědici, z pozůstalosti náležel. Tedy, že by z dědictví dostala o hodnotu pozemku méně, než by jí jinak náleželo. Každopádně nebude muset nic vracet, maximálně v nejhorším případě z pozůstalosti nedostane nic. Toto započtení stanovuje i zákon, aniž by zůstavitel projevil tuto vůli, v takovém případě se ale týká pouze darů, které zůstavitel učinil 3 roky před svou smrtí. Je také možné, že by takové započtení i bez vůle zůstavitele přikázal soud, pokud by shledal, že nepominutelný dědic (Váš strýc) byl neodůvodněně znevýhodněn. Budete-li potřebovat s realizací převodu pomoci, dejte prosím vědět, jsem ráda k dispozici. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

 19. Veronika Králová

  Dobrý den,
  je nutné k poslednímu bodu „pokud jsme s dárcem ve společné domácnosti déle než rok.“ doložit nějaký dokument? Stačilo by čestné prohlášení?
  Děkuji.

  S pozdravem,

  Králová

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den,

   jak správně píšete, jako obdarovaná, která jste žila s dárcem nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním daru ve společně hospodařící domácnosti, jste na základě § 10 odst. 3 písm. c) bod 1. z. č. 586/1992 Sb. osvobozena od placení daně z příjmu. Finančnímu úřadu toto nemusíte nijak dokládat, nicméně finanční úřad Vás může k prokázání takové skutečnosti vyzvat. Pak je vhodné (mimo čestné prohlášení) prokázat takovou skutečnost např. vyúčtováním energií, svědectvím sousedů atd. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

 20. Svetlana Eliseeva

  Dobrý den, před méně než dvěma lety jsem od tatínka dostala byt darováním. Momentálně byt prodávám a nejsem si jistá s dani z příjmů FO. Dočetla jsem se, že jako výdaj v přiznání můžu použit cenu určenou ználcem ke dni nabýtí bytu podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku. Zdá se, že je to jasné, ale ználec se mě ptá jestli to bude cena obvykla nebo zjištěna.. a v tom se už nevyznám.

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, zmíněného se týká zákon o dani z příjmů, konkrétně § 10 odst. 1 písm. b) bod 1. ve spojení s odst. 4 a 5. Ty stanoví, že v případě prodeje nem. věci je základem daně příjem snížený o výdaje vynaložené na jeho dosažení. Jde-li o nem. věc nabytou bezúplatně, je výdajem cena určená podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku, ke dni nabytí. Zvláštním předpisem je zákon o oceňování majetku, který v §2 říká, že se majetek oceňuje na cenu obvyklou.

   Ještě bych doplnil, že podle §4 zákona od daně z příjmu jsou od daně osvobozeny příjmy z prodeje byt. jednotky, pokud v ní prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem nebo pokud v ní prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

 21. Ivana Stehlíková

  Dobrý den,

  mohla by jste mi prosím zaslat návrh kolik by stálo sepsaní darovací smlouvy?
  Děkuji Stehlíková

 22. Soukup

  Dobrý den,

  moje matka nyni darem obdrzi nemovitost. Je nejaka lhuta za jakou ji muze darovat napriklad mne ? Jako napriklad jestli ji musi po nejakou dobu vlastnit, nez ji bude moci darovat dale. Nebo pouze staci , jakmile budou vyrizeny vsechny nalezitosti s prevodem a muze danou nemovitost obratem darovat dale ?

  Dekuji,
  Soukup

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den,
   vlastnické právo k nemovitým věcem se nabývá ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Od té chvíle může vlastník se svojí nemovitou věcí nakládat dle vlastní libosti.
   Občas darovací smlouva může obsahovat pro obdarovaného nějaké omezující podmínky ve vztahu k nakládání s darem, ovšem platnost takových podmínek v darovací smlouvě je sporná (většinou pravděpodobně půjde o neplatná ujednání). Pokud žádná taková omezení darovací smlouva na Vaší matku neobsahuje, je to bez problému – resp. může s nemovitou věcí nakládat hned potom, co bude v KN uvedena jako vlastník. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

 23. Marie

  Vážená paní Černochová.
  Chtěla bych se zeptat, jestli je možné darovat, případně v závěti odkázat, nemovitost manželskému páru do společného jmění manželů, nebo je třeba u takového daru či dědictví uvést každou osobu zvlášť s tím, že každému připadne polovina nemovitosti? Děkuji za laskavou odpověď

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, ano, tato varianta je možná, v takovém případě by se SJM rozšířilo o tento dar. Alternativou je i darování do podílového spoluvlastnictví, jak zmiňujete. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

 24. Petra

  Dobrý večer, mám dotaz. Je přímá linie i bratranec/sestřenice? Babička darovala dům svému vnukovi – mému bratranci. Ten ale odjíždí do ciziny, kde se chce usadit a tak dům nabídli mě. V případě darovací smlouvy, platila bych daň? Děkuji za odpověď. Petra

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den,
   od daně z příjmu fyzických osob (dříve „darovací daň“) bohužel v tomto případě nebudete osvobozena. Osvobozeni jsou pouze příbuzní v linii přímé (tedy rodiče, prarodiče, děti, vnuci atp.) a příbuzní v linii vedlejší (sourozenci, tety, strýcové, neteře, synovci, manželé, manžel dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů). Na bratrance a sestřenice se toto osvobození nevztahuje, tedy v případě, že by Vám bratranec daroval nemovitou věc, byla byste povinna zaplatit daň z příjmu dle z. č. 586/1992 Sb. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

 25. Vratislav

  Dobrý den, lze aby má teta darovala naším dvou nezletilym dětem. Jak postupovat?

  S pozdravem Vratislav Ruda

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den,

   v případě nabytí nemovitosti nezletilým je potřeba souhlasu soudu, jelikož se jedná o úkon, ke kterému nezletilý není způsobilý.
   Soud v řízení zkoumá zájem dítěte na nabytí konkrétní nemovitosti. Ne vždy může být nabytí nemovitosti ku prospěchu dítěte – např. jedná se o nemovitost ve špatném technickém stavu.

   Praktický postup je takový, že po sepsání darovací smlouvy a podáte k okresnímu soudu v místě bydliště dítěte návrh na schválení právního úkonu za nezletilého. Dítě bude v řízení zastupovat orgán sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) v místě bydliště dítěte. Rozsudek soudu pak přiložíte spolu s darovací smlouvou k návrhu na vklad, který budete podávat na katastrální úřad. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

 26. David

  Dobrý den chci se zeptat když jsem prostřednictvím darovací smlouvy obdržel nemovitost(pozemek), ale nedaroval mi ho nikdo z příbuzných musím zaplatit daň z příjmů a tzn. že si musím udělat odhad nemovitosti. Říkám to správně?
  A pokud mi nemovitost darovala sestra moji babičky je to ještě příbuzenská linie která nepodléhá dani nebo není?
  Děkuji moc za odpověď

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den,

   pokud jste se sestrou Vaší babičky nežil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním daru ve společně hospodařící domácnosti a nepečoval o ni a její domácnost, pak, bohužel, toto darování pod osvobození od daně nespadá.
   Správně píšete, že „darovací“ daň spadá pod daň z příjmů, u fyzických osob činí 15% a zahrnuje se do klasického daňového přiznání, které podávají např. živnostníci vždy nejpozději k 1. dubnu následujícího roku.
   Nejjednodušším způsobem, jak určit najisto základ, ze kterého se daň vypočítá, je v tomto případě určitě oslovení znalce a vypracování znaleckého posudku. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

 27. eva

  Dobrý den,
  dědeček se rozhodl napsat darovací smlouvu pro svého syna. Zařídí se vše potřebné, je tu však háček.. Dědeček, ač se v duši stále jeví jako mladík, je příliš slabý nato, aby zvládnul všechny potřebné pochůzky po úřadech. Co v takovém případě dělat? Může jeho syn, jako obdarovaný, zařídit potřebné kroky místo něj?

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   děkuji za Váš dotaz. V daném případě bych nedoporučovala zastoupení na základě plné moci, neboť by tam mohl být konflikt zájmů. Nicméně pokud by se jednalo o Prahu, jsem schopna zařídit ověření podpisu i např. v bydlišti Vašeho dědečka a zajistit podání listin na katastr.
   Budete-li potřebovat s realizací převodu pomoci, dejte prosím vědět, jsem ráda k dispozici.
   S přátelským pozdravem
   Ilona Černochová

 28. Petr

  Dobrý den,
  Ota a Franta byli bratři.Franta měl se svojí manželkou dceru Jitku,která zůstala bezdětná a nikdy se nevdala.Já jsem Otova dcera a mám syna Dušana,který od Jitky obdržel
  darem nemovitost .Jak se promítne § 772 odst.2 OZ č.89/2012 Sb.,do zákona o Daních z příjmu č.586/1992 Sb.Nejsem si jist ve stanovení osvobození od této daně z příjmu.
  Děkuji za podání zprávy.
  Petr

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   bohužel, z hlediska zákona č. 586/1992 Sb. jsou od daně z příjmu v linii vedlejší osvobozeny pouze bezúplatné příjmy od sourozence, strýce, tety, synovce nebo neteře, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, s tím, že tento výčet je taxativní (konečný). To znamená, že dar, který dala Vaše sestřenice Vašemu synovi se do těchto osvobozených kategorií nevejde a takový příjem tedy není od daně z příjmu osvobozen.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 29. Jana

  Dobrý den, moje matka daruje byt svému synovi (mému bratrovi), ale chce, aby on mně polovinu hodnoty bytu vyplatil. On si na vyplacení vezme hypoteční úvěr a spolu sepíšeme smlouvu o peněžitém plnění (v souvislosti s uzavřením darovací smlouvy mezi matkou a mým bratrem). Chci se zeptat, jestli já z tohoto peněžitého plnění budu platit nějakou daň. Děkuji za odpověď.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   v rámci Vámi popsaného postupu je z našeho pohledu nejisté, zda-li budete muset zaplatit daň z příjmu ve výši 15 % (z obdržené částky v rámci vypořádání) nebo zda-li by příslušný finanční úřad mohl shledat ono vyplacení v rámci avizovaného vypořádání jako dar, který je mezi sourozenci od daně z příjmu osvobozen. Bohužel posuzování charakteru úhrady finančního vypořádání (mezi Vámi a Vaším bratrem) je do velké míry sporné, a záleží spíše na pohledu konkrétního finančního úřadu. Doporučuji se dotázat u příslušného správce daně, abyste měla jistotu.
   V úvahu rovněž přichází postup, kdy by vaše matka darovala vašemu bratrovi 1/2 bytu (osvobozeno od daně z příjmu i daně z nabytí nem. věci) a druhou polovinu by mu prodala s tím, že by Vám následně darovala obdrženou kupní cenu (opět osvobozeno od daně z příjmu). Pokud by vaše matka měla v bytě bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před tímto prodejem, pak by v tom případě nemusela hradit žádnou daň z příjmu a bylo by nutno uhradit pouze daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z 1/2 bytu – tato daňová povinnost by dopadala na Vašeho bratra.
   Budete-li potřebovat s realizací převodu pomoci, dejte prosím vědět, jsem ráda k dispozici.
   S pozdravem a přáním příjemného dne,
   Ilona Černochová

 30. Ing. Béla Nemeshegyi

  Dobrý den. Máme ve SJM dům s pozemky a chceme vše darovat našemu synovi. Syn je cizím státním příslušníkem s trvalým pobytem v ČR.
  Jak je to s vyčíslením hodnoty daru a kde se tato hodnota uvádí? V darovací smlově a v návrhu na vklad do katastru zřejmě ne, v přiznání k dani z příjmu nemusí jako příbuzný v přímé linii také nic uvádět, ale bude povinen nabytí nemovitosti ohlásit jako příjem osvobozený od daně vyšší než 5 milionů. Takže musí stejně mít znalecký posudek platný ke dni podpisu darovací smlouvy?
  A nemůže být jeho cizí státní přislušnost v procesu darovaní komplikací?
  Děkuji, s pozdravem B.N.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   je pravda to, co tvrdíte. Takový příjem bude na základě §10 odst. 3 písm. c) bod 1 z. č. 586/1992 Sb. od daně z příjmu osvobozen. Pokud však bude příjem vyšší než 5 000 000,- Kč, je nicméně nutné, v souladu s § 38v, takový příjem do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém poplatník příjem obdržel, oznámit příslušnému správci daně.
   Ohledně znaleckého posudku lze uvést, že není potřeba jej vyhotovovat. Ač by samozřejmě bylo ideální, aby takový dar byl oceněn v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování, postačí takový příjem tzv. odborně odhadnout (např. za pomoci srovnání cen nemovitostí dle dostupných nabídek nebo vyjádření realitní kanceláře). Samozřejmě v takovém případě hrozí, že výše daru bude oznámena ve špatné výši (neodpovídající z. č. 151/1997 Sb.), to by však nemělo nikterak vadit a poplatníkovi by neměla hrozit za to žádná sankce či pokuta, pokud k oznámení o přijetí takového daru dojde v řádné lhůtě.
   To, že je obdarovaný cizím státním příslušníkem, není v procesu darování překážkou.
   Budete-li potřebovat s realizací převodu pomoci, dejte prosím vědět, jsem ráda k dispozici.
   S přátelským pozdravem
   Ilona Černochová

 31. Helena

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala, jestli mi maminka může darovat byt, na kterém není ještě splacená hypotéka. Děkuji.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   maminka Vám byt určitě darovat může, je třeba si ale k tomu vyžádat souhlas banky, s čímž zpravidla není problém. Banka ale nejspíš bude požadovat ke zhlédnutí návrh darovací smlouvy.
   V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit, s realizací převodu Vám rádi pomůžeme.
   S pozdravem a přáním příjemného dne
   Ilona Černochová

 32. Anna Mazůrková

  Krásný den přeji, mohla bych se zeptat, jestli je nutná přítomnost u právníka v případě, že dům je napůl mámy a napůl její dcery, a dcera svou polovinu domu chce matce darovat. Je možné jen sepsat – podle vzoru – darovací smlouvy, nechat na úřadu potvrdit podpisy a poté vložit na katastrální úřad? Velmi Vám děkuji za odpověď a přeji krásný den.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   přítomnost právníka u smlouvy nutná není, nicméně když si stáhnete vzory z internetu, riskujete, že smlouva nebude právně v pořádku. Dále jen nutné udělat návrh na vklad.
   V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit, smlouvu i návrh na vklad pro Vás rádi vyhotovíme.
   S přátelským pozdravem
   Ilona Černochová

 33. Ivana

  Dobrý den,
  chtěla bych Vás touto cestou poprosit o radu. Moji rodiče by mi jako dceři rádi darovali chalupu cca 250 let starou s pozemkem a stodolou. Chalupa potřebuje velkou rekonstukci.

  Já jsem vdaná a ráda bych se společně s manželem podílela na rekonstrukci.Je lepší, aby rodiče převedli jen na mne nebo na oba z hlediska poplatků a dalších složitostí…., protože pokud by to bylo převedeno jen na mne, chtěla bych pak časem stejně převést polovinu na manžela.

  Děkuji moc za odpověď.

  S pozdravem

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   zřejmě máte na mysli daňové povinnosti. Pokud jde o darování, tak zde přichází v úvahu daň z příjmu (15 %). Od jejího hrazení je však osvobozen poplatník (obdarovaný), pokud jde o bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé (Rodiče – Vy), stejně tak je osvobozen bezúplatný příjem od rodiče manžela (rodiče – Váš manžel). Tedy pokud máte v úmyslu následně darovat polovinu nemovité věci manželovi, jeví se nám jako nejlepší řešení darovací smlouva, kde darující budou Vaši rodiče a obdarovaná budete Vy i váš manžel, vše jednou darovací smlouvou. Zároveň tak budete hradit jen jednou poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí.
   Samozřejmě takovou darovací smlouvu a návrh na vklad pro Vás rádi připravíme. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.
   S přátelským pozdravem
   Ilona Černochová

 34. Petr Dostál

  Dobrý den, rád bych se zeptal, zda je od daně z příjmu osvobozeno darování nemovitosti v přímé linii v případě, že dárce je majitelem nemovitosti pouze dva roky. A druhý dotaz… jak se řeší daň v případě, že obdarovaný (v přímé linii) je ženatý/vdaná a dar tedy přejde do SJM. Předem Vám děkuji za odpověď.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   darování nemovitosti v přímé linii je osvobozeno od daně z příjmu bez ohledu na to, jak dlouho dárce nemovitost vlastní.
   Co se druhého dotazu týče, tak obecně platí, že do SJM patří vše, co nabyl jeden z manželů za trvání manželství s výjimkou toho, co nabyl jeden z manželů darem. Pokud tedy dárce v darovací smlouvě vysloveně neprojeví vůli darovat věc do SJM, náleží dar do výlučného vlastnictví obdarovaného, ačkoliv je dotyčný v manželství.
   V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit. Jsme rádi k dispozici a darovací smlouvu i návrh na vklad do KN pro Vás rádi připravíme.
   Přeji Vám hezký adventní čas a jsem s pozdravem,
   Ilona Černochová

 35. Jitka

  Dobrý den, paní doktorko,
  prosím o radu. Chceme s manželem darovat byt synovi z manželova prvního manželství. Je možné, abych nejprve darovala manželovi svůj podíl (půlku bytu) a poté manžel daroval byt svému synovi? Lze takto optimalizovat daňové náklady? Děkuji za odpověď

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   Vámi nastíněná operace se nám zdá z hlediska daní zbytečná. Vše totiž postačí udělat jedinou darovací smlouvou. Platí totiž, že v případě daně z příjmu (dříve „darovací daň“) jsou od ní osvobozeny jak dary od příbuzných v linii přímé (tedy dar z otce na syna), tak i dary obdržené od „manžela rodiče“ (tedy dar od Vás synovi manžela). „Mezioperace“, kdy byste nejprve darovala manželovi svůj podíl, je z hlediska daní zbytečná a vše postačí učinit jedinou darovací smlouvou.
   Darovací smlouvu a návrh na vklad pro Vás rádi připravíme. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.
   S přátelským pozdravem
   Ilona Černochová

 36. Daň z darování nemovitosti

  Dobrý den paní doktorko,
  prosím, můžete mi odpovědět na níže uvedenou situaci?
  Žiji ve společné domácnosti se svojí přítelkyní od roku 1998 v UK. Já i má přítelkyně máme statut usedlíka. Trvalé bydliště mám v ČR a přítelkyně na Slovensku.Před pěti lety jsme si zakoupili každý jednou polovinou chalupu na Slovensku a další v ČR. V současné době chceme majetek uspořádat tak, že mi družka daruje polovinu své nemovitosti v ČR a já jí svou polovinu na Slovensku. Jak máme postupovat, abychom byli osvobozeni od daní a jaké doklady bude třeba doložit?

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   Váš dotaz bohužel směřuje především do daňové oblasti, na kterou se přímo nespecializujeme. Navíc ve vašem případě je zásadní onen zahraniční prvek. Doporučujeme Vám se obrátit na daňového poradce. Na okraj lze jen uvést, že 2 darování „proti sobě“ budou podle našeho názoru z hlediska práva považovány za směnu.
   S pozdravem a přáním příjemného dne
   Ilona Černochová

 37. Jan

  Dobrý den,

  Manželka chce na mě převést darovací smlouvou nemovitost,která byla v KN vedena pouze
  na její jméno, zajímá mě, zda budu platit daň z příjmu v případě,když tuto nemovitost prodám
  v době do 5 let od změny vlastnictví v KN. Děkuji předem za odpověd a projevenou laskavost.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   ve Vámi popisovaném případě budete muset hradit daň z příjmu, pokud doba mezi nabytím vlastnického práva k nemovité věci a jejím prodejem nepřesáhne 5 let. Výjimkami z tohoto pravidla jsou situace, kdy by šlo o prodej rodinného domu a souvisejícího pozemku, případně prodej bytu, ve kterém jste měl po dobu minimálně 2 let bezprostředně před prodejem své bydliště. V takovém případě by nebylo podstatné, jak dlouho takovou nemovitost vlastníte.
   Osvobozen od daně z příjmu byste byl i v případě, kdy byste měl v prodávané nemovitosti bydliště sice méně než 2 roky bezprostředně před prodejem, ale prostředky získané prodejem byste použil na uspokojení vlastní bytové potřeby.
   Darovací (popř. následně kupní) smlouvu a návrhy na vklad pro Vás rádi připravíme. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit, jsme rádi k dispozici.
   S přátelským pozdravem
   Ilona Černochová

   • Darování část z nemovitosti

    Dobrý den,

    když je mamka spoluvlastníkem nemovitosti a chce mi darovat 1/3 z nemovitosti, tak jak v tomto případě postupovat.

    Děkuji předem za doporučení.

    • Ilona Černochová

     Dobrý den,
     jsem ráda, že jste se na mě obrátil.
     Převod z matky na syna je převodem osobě blízké, a proto se na něj nevztahuje předkupní právo ostatních spoluvlastníků při převodu spoluvlastnického podílu na nemovitosti. Stačí tak pouze vyhotovit darovací smlouvu a návrh na vklad do katastru nemovitostí.
     S převodem Vám ráda pomohu a vyhotovím darovací smlouvu i návrh na vklad.
     V případě zájmu se na mě neváhejte obrátit.
     S přátelským pozdravem,
     Ilona Černochová

 38. David

  Dobrý den, měl bych dotaz k poslednímu odstavci, kde uvádíte, že: „…vzniká nám podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu povinnost oznámit správci daně výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vzniknul.“

  Odst 3 stejného paragrafu uvádí, že jsou vyjmuty příjmy patrné z rejstříků a evidencí, vztahuje se tedy tato oznamovací povinnost i na nemovitosti zapsané v katastru nemovistostí?
  Děkuji za odpověd

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   narážíte na poměrně problematické ustanovení, kdy názory na jeho interpretaci jsou různorodé. Ač podle některých názorů by ono vyjmutí mělo směřovat i na dary nemovitostí zapsaných v katastru, podle stanoviska GFŘ nelze v případě darů z katastru vyčíst výši příjmu (darovací smlouvy ze své podstaty uvedení hodnoty či ceny postrádají), což je jeden z oznamovaných údajů. Podle GFŘ se daná výjimka vztahuje pouze na osvobozené příjmy z prodeje nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí. Tedy v případě darování Vám musíme doporučit takový příjem správci daně oznámit.
   S přátelským pozdravem
   Ilona Černochová

 39. Dotaz k darování nemovitosti

  Dobrý den,
  po otci jsem před lety zdědila polovinu RD, ve kterém bydlím s matkou.
  Matka by mi nyní chtěla darovat druhou polovinu RD.
  Mám však ještě sestru, která před 20 lety dostala nemovitost po babičce, tím, že se jí moje matka zřekla rovnou v její prospěch.
  Chtěla bych se poradit, zda stačí sepsat darovací smlouvu u advokáta, nebo by to bylo lépe sepsat rovnou u notáře, aby v případě sestřina nesouhlasu měla smlouva „větší váhu“? Nemůže se stát, že pokud to nesepíše notář, že s tím budou později v dědickém řízení problémy?

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   v dané situaci je jedno, zda Vám sepíše smlouvu advokát nebo notář, služby advokáta Vás vyjdou levněji. Pokud byste měla zájem, rádi pro Vás vše potřebné připravíme.
   Pokud budete chtít pomoci, ozvěte se nám.
   S pozdravem a přáním příjemného dne
   Ilona Černochová

 40. darování nemovitosti

  Vážená paní Černochová,
  zdědila jsem před dvěma lety roubenku po mém zemřelém synovi. Chtěla bych ji darovat kamarádovi mého syna, který v roubence bydlí, stará se o ni a opravuje ji. Je to cizinec, dorozumí se česky, chce v Čechách žít. Já žiji v cizině, často jezdím do Čech, do roubenky nebo hotelu. mám český pas. Po napsání darovací smlouvy, ověření podpisů, podání návrhu na vklad na katastr a po vyčkání bude nemovitost přepsána? Nebo je to složitější a čeká mě více problémů. Roční dan za nemovitost a pojištění řádně platím. Darovací dan platí obdarovaný? A kolik?
  S pozddravem Věra

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,

   postup při uzavření darovací smlouvy je takový jak píšete. Žádná omezení, ohledně nabývání nemovitostí v ČR, pro cizince neplatí.

   Daň z příjmu (dříve „darovací daň“) obecně platí obdarovaný a činí 15% z výše příjmu. Nicméně jelikož zde je přítomen onen přeshraniční prvek (obdarovaný je cizincem), a my nejsme specialisté na daňové právo, doporučujeme Vám se v této otázce obrátit na daňového specialistu.

   Pokud budete mít zájem, darovací smlouvu a návrh na vklad pro Vás rádi připravíme.

   Děkuji a těšíme se na případnou spolupráci.
   S přátelským pozdravem
   Ilona Černochová

 41. Darování či přepis

  Dobrý den,

  Jsme tři majitelé nemovitosti(pozemek s domem+pozemek)každý má třetinu.Jeden z bratrů má přítelkyni(pouze pár měsíců) má on právo na to,darovat,či přepsat svou třetinu majetku na tuto ženu bez našeho souhlasu?

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   dle současné právní úpravy účinné do 30. 6. 2020 platí, rozhodne-li se jeden ze spoluvlastníků svůj podíl převést na třetí osobu, ostatní spoluvlastníci mají k tomuto podílu předkupní právo. Výjimkou jsou případy, kdy dotyčný spoluvlastník převádí svůj podíl na nemovitosti osobě blízké.
   Osobou blízkou se rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner dle zákona o registrovaném partnerství. Má se za to, že blízké jsou si i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby navzájem blízké tehdy, kdy by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. V případě sporu by patrně až soud musel rozhodnout o tom, zda přítelkyně jednoho z Vašeho bratrů naplňuje definici osoby blízké.
   K 1. 7. 2020 nabude účinnosti novela občanského zákoníku, která předkupní právo velmi razantně omezí a konkrétně na Váš případ se předkupní právo ostatních spoluvlastníků již vztahovat nebude. Váš bratr pak bude moci darovat svůj podíl svojí přítelkyni bez ohledu na to, aby se zkoumala „vážnost“ vztahu mezi ním a jeho přítelkyní.
   S pozdravem a přáním krásných Velikonoc,
   Ilona Černochová

 42. Dar nebo prodej nemovitosti?

  Dobrý den, již delší dobu se staráme staršímu sousedovi o jeho pozemek s dřevěnou (zahradní chatičkou) + přístupová cesta v 1/3 spoluvlastnictví (zbylé 1/3 já a soused nade mnou). Soused to využíval na ryby. Nyní mě to chce darovat, protože jsme se o to starali. Původně to chtěl prodat za symb. cenu (nákupní cca před 20 lety), nyní darovat. Co se vše platí u daru a není výhodnější ten prodej?
  Díky za odpověď. Mirek

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   jak jsem pochopila, Váš soused není Váš příbuzný a ani s ním nikdo z Vás dlouhodobě nežije ve společné domácnosti, takže není třeba zkoumat, zda máte nebo nemáte nárok na osvobození od placení daně z příjmu v případě darování. Daň z příjmu pro obdarovaného v takovém případě činí 15 % z hodnoty daru.
   Daň z příjmu bude aktuální i v případě úplatného převodu nemovitosti, kdy povinnost zdanit příjem z přijaté kupní ceny připadne na Vašeho souseda coby prodávajícího. Sazba daně činí opět 15 %. V tomto případě by připadalo v úvahu osvobození od daně tehdy, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva Vaším sousedem k nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 5 let. V současné chvíli je navíc z pohledu kupujících nutno počítat s povinností uhradit 4 % z nabývací hodnoty nemovitosti jako daň z nabytí nemovitých věcí – tato daň se při darování (bezúplatném nabytí nemovitosti) nehradí. Aktuálně však probíhají vládní jednání o tom, že by daň z nabytí nemovitostí mohla být zrušena. Bude tedy záležet na tom, zda k jejímu zrušení skutečně dojde a od jakého data se na převody nemovitostí případně nebude vztahovat.
   Zároveň Vás musím upozornit na riziko spojené s prodejem nemovitosti za symbolickou cenu. Možné to samozřejmě je, ale z daňového hlediska se zmíněná 4 % v případě daně z nabytí nemovitých věcí počítají buď dle tzv. sjednané ceny nebo srovnávací daňové hodnoty (popř. zjištěné ceny nebo zvláštní ceny). Platí přitom, že pokud je srovnávací daňová hodnota vyšší než sjednaná cena, počítá se daň ze srovnávací daňové hodnoty tak, aby daň odpovídala skutečné hodnotě nemovitosti, a nikoliv sjednané ceně v případě symbolické nebo značně podhodnocené kupní ceny.
   Budete-li mít zájem, ráda si případ nastuduji a navrhnu pro Vás nejvýhodnější řešení.
   V případě zájmu se na mě neváhejte obrátit, jsem ráda k dispozici.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 43. Převod podílu

  Dobrý den přeji,
  po rozvodu jsme s bývalým mužem koupili napůl nemovitost a každý splácel svoji hypotéku.Nyní manžel svoji doplatil a rád by svůj podíl převedl na mě.Prý je to možné pouze tak,že se napřed převede na dospělého syna a ten mi ji potom za rok může darovat bez toho,abych platil a opět další daně-tedy daň z příjmu či jak se to po změně jmenuje.Opravdu není jiná možnost? Platit tuto daň si nyní nemohu dovolit a dům potřebuji prodat.
  Děkuji za odpověď.
  Petra

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   záleží na tom, zda a případně jakým způsobem se máte v úmyslu s Vaším bývalým manželem finančně vypořádat. Abych mohla Vaše práva spolehlivě posoudit, musela bych znát všechny podrobnosti případu.
   V dotazu zmiňujete darování. Předpokládám, že jde o Vašeho společného syna. Pokud tedy exmanžel daruje podíl na nemovitosti synovi, bezúplatný převod bude osvobozen od placení daně z příjmu. Po zápisu vlastnického práva ve prospěch syna do katastru může syn podíl bez časového omezení dále darovat – žádná lhůta 1 roku zde neplatí. Převede-li jej bezplatně na Vás coby svou matku, bude i tento bezúplatný převod osvobozen od placení daně z příjmu.
   Budete-li mít zájem, neváhejte se na mě obrátit. Ráda Vám navrhnu nejvýhodnější řešení a případně vyhotovím všechny potřebné dokumenty – darovací nebo kupní smlouvu, návrh na vklad do katastru, popř. další písemnosti.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 44. Darovací smlouva mezi manžely/příbuznými

  Dobrý den, prosím o radu. Manželka s její sestrou spoluvlastní stejným dílem nemovitost. Sestra nám chce svou polovinu věnovat. Jak nejlépe dosáhneme stavu, že se celá nemovitost stane naším společným manželským majetkem? Manželka svou polovinu nabyla ještě před svatbou.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   předpokládám, že Vaše majetkové poměry s manželkou nemáte upraveny odlišně od zákonného režimu a společné jmění manželů tak ve Vašem případě existuje a není nijak omezeno.
   Ohledně převodu poloviny domu, kterou Vaše manželka nabyla před svatbou (a kterou má tedy ve svém výlučném vlastnictví), budete muset navštívit notáře. Ten Vám vyhotoví tzv. notářský zápis o rozšíření společného jmění manželů (SJM), které bude rozšířeno právě o onu polovinu nemovitosti, která aktuálně patří pouze Vaší manželce.
   Sestra Vaší manželky svůj podíl může převést přímo Vám do SJM. Z Vašeho dotazu chápu, že tak hodlá učinit bezplatně, tedy darovací smlouvou. Tu pro Vás ráda společně i s návrhem na vklad do katastru vyhotovím a celkově s převodem pomohu, aby vše proběhlo bez problémů.
   V případě zájmu se na mě neváhejte obrátit, jsem ráda k dispozici.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 45. Marie

  Dobrý den, s bývalým přítelem (nebyli jsme manželé) jsme koupili půlku domu. Každý jsme tedy vlastníkem 1/4. A máme společně hypotéku. Hypotéka přejde jen na mě a teď jak přepsat tu jeho 1/4 domu. Pokud ji daruje mě, budeme platit darovací daň? Kdyby ji chtěl darovat našim dětem (ale jsou nezletilé), tak darovací daň neplatíme, ale potřebujeme souhlas soudu, že děti dar mohou přijmout? Děkuji a přeji krásný den

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   darovací daň sice již formálně neexistuje, ale obdobou dle aktuálně účinné právní úpravy je daň z příjmu fyzických osob, která by na Váš případ nejspíše dopadla. Pokud by Vám expřítel daroval svůj podíl, coby obdarovaná byste musela platit 15% daň z příjmu.
   Ve Vašem případě by připadalo v úvahu osvobození od daně z příjmu v případě, kdy byste dar nabyla:

   1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, nebo
   2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

   Abyste byla osvobozena od daně z příjmu v případě nabytí daru od Vašeho expřítele, muselo by tedy platit, že jste min. 1 rok před darováním žili ve společné domácnosti.
   Pokud expřítel daruje svůj podíl Vašim společným dětem, tento převod bude od placení daně osvobozen (viz bod 1. výše). Stejně tak by byl osvobozen případný převod nemovitosti z dětí na Vás v budoucnu. Máte však pravdu, že v případě darování nezletilým musí tento právní úkon schválit soud.
   Ať už si vyberete jakoukoliv variantu, s převodem nemovitosti Vám ráda pomohu. V případě zájmu se na mě neváhejte obrátit.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 46. Darovací daň

  Dobrý den,
  můj bývalý manžel mi daruje byt, ve kterém bydlím. Budu platit daň z daru, když už nejsme v příbuzenském poměru? Pokud ano, musí být na nemovitost odhad?

  Děkuji a přeji hezký den.
  Veselá Z.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   darovací daň sice již formálně neexistuje, ale obdobou dle aktuálně účinné právní úpravy je daň z příjmu fyzických osob, která by na Váš případ nejspíše dopadla. Pokud by Vám exmanžel daroval byt, coby obdarovaná byste musela platit 15% daň z příjmu.
   Ve Vašem případě by připadalo v úvahu osvobození od daně z příjmu v případě, kdy byste s exmanželem v okamžiku darování žila nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečovala o domácnost nebo byla na tuto osobu odkázána výživou. Vzhledem k faktu, že jste rozvedení však předpokládám, že spolu už domácnost ani nesdílíte a daň z příjmu tak budete muset zaplatit.
   Ač by samozřejmě bylo ideální, aby takový dar byl oceněn v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování, postačí takový příjem tzv. odborně odhadnout (např. za pomoci srovnání cen nemovitostí dle dostupných nabídek nebo vyjádření realitní kanceláře). V tom případě ale hrozí, že výše daru nebude oznámena dle finančního úřadu ve správné výši. Poplatníkovi by za to však neměla hrozit žádná sankce (kromě případného doplacení daně do výše vyměřené finančním úřadem), pokud k oznámení o přijetí takového daru dojde v řádné lhůtě.
   V případě zájmu se na mě neváhejte obrátit, s převodem Vám ráda pomohu.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 47. Daň z příjmů FO § 10

  Dobrý den,

  potýkáme se se stejnou situací. Strýc mi chce darovat pozemek, ale mají ho se svojí manželkou (mojí tetou) v SJM. Jak prosím postupovat, abychom se vyhnuli dani z příjmů?

  Mockrát Vám děkuji za pomoc.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   vycházím z toho, že Váš strýc s tetou mají daný pozemek ve společném jmění manželů (SJM), jak popisujete, což je pro posouzení dotazu klíčové. Osvobození od daně z příjmu připadá v úvahu mj. v případě tzv. vedlejšího příbuzenství, kam se dle § 10 odst. 3 písm. c) bodu 1. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, řadí mj. strýc či teta. Ve Vašem případě postačí, pokud je příbuzenský vztah založen s jedním z nich (strýc nebo teta) za předpokladu, že dárci mají darovanou nemovitost v SJM.
   Nejjednodušší a nejvýhodnější variantou, jak se vyhnout placení daně z příjmu, je tak bezúplatný převod přímo ze SJM Vašeho strýce a tety na Vaší osobu.
   Budete-li mít zájem, neváhejte se na mě obrátit.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 48. Tři syni

  Dobrý den,je možné darovat chatku třem synům,každému 1/3?I když dva jsou z prvního manželství?Budeme k darovací smlouvě potřebovat úřední odhad chaty?Děkuji

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   svoji chatku můžete darovat přesně jak popisujete, tzn. Vašim 3 synům, kdy každý nabyde ideální spoluvlastnický podíl k chatě o velikosti 1/3. Obecně můžete chatku darovat jakýmkoliv osobám. Vztah příbuzenství (v tomto případě matka-syn) je důležitý pro osvobození od placení daně z příjmu, kterou obdarovaný zpravidla musí hradit. Vztah matka-syn je však jedním z případů, kdy je obdarovaný od této daně osvobozen.
   Co se týče „úředního odhadu“, nejspíše máte na mysli znalecký posudek s oceněním nemovitosti. Ten se provádí zpravidla tehdy, kdy obdarovaný daň z příjmu hradit musí (což není tento případ). Nicméně pokud by hodnota daru činila více než 5.000.000,- Kč, musí obdarovaný (navzdory osvobození od povinnosti platit daň z příjmu) nabytí takového daru nahlásit správci daně, tj. příslušnému finančnímu úřadu.
   S převodem chatky Vám ráda pomohu, neváhejte se na mě obrátit.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 49. Darování nemovitosti

  Dobrý den, maminka mně a mé sestře darovala za života chalupu a bohužel zemřela hned poté a tudíž vklad na katastr proběhl až po její smrti a návrh vkladu je zablombovaný . Právík nám řekl, že platí den podpisu, ale notář dal nemovitost do dětictví, chce po nás znalecký posudek její hodnoty a tak teď nevíme jak to vlastně je. Jsou tu ještě 2 nezletilé děti jako dědicové po našem zemřelém bratrovi a ty se s maminkou neztýkaly. Můžete mně prosím napsat, zda jsme tedy vlastníky nebo bude nemovitost spadat do dědictví.
  Moc děkuji a přeji hezký den

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   rozhodnou roli pro posouzení Vaší situace bude hrát okamžik, kdy byl podán návrh na vklad do katastru. Z Vašeho dotazu chápu, že k podání návrhu došlo až po smrti maminky a z toho budu vycházet.
   Vlastníkem nemovitosti zůstává formálně Vaše maminka. V obecné rovině platí, obsahuje-li darovací smlouva všechny zákonem definované náležitosti, zůstávají smlouva i závazek darovat nemovitost obdarovanému platné. V takovém případě přecházejí práva a povinnosti, které ze smlouvy vyplývaly pro maminku, na její dědice. Než však bude možno vlastnické právo Vás coby obdarované vložit do KN, bude třeba počkat právě až na skončení řízení o dědictví, dle kterého nemovitost (a spolu s ní i závazek darovat nemovitost ve prospěch obdarované) přejde na dané dědice.
   Abych mohla posoudit Váš případ detailně, musela bych se seznámit s obsahem předmětných dokumentů – tj. zejména s darovací smlouvou, spisem vedeným u notáře apod.
   Budete-li mít zájem, neváhejte se na mě obrátit, ráda Vám s řešením situace pomohu.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 50. darovábí nemovitosti

  Dobrý den, v říjnu 2019 jsme s manželem koupili dům a chceme ho hned darovat dceři. Budeme muset platit daň z příjmu jako by to bylo pří prodejí? Děkuji za odpověď.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   pokud dům darujete dceři, nebudete muset platit daň z příjmu. Když někomu darujete nemovitost, žádný příjem nenabýváte. Stejně tak nebude muset platit daň z příjmu ani Vaše dcera – v případě nabytí bezúplatného příjmu od příbuzného v linii přímé je obdarovaný od placení daně z příjmu osvobozen.
   Ráda Vám s převodem pomohu, aby vše proběhlo bez problémů.
   V případě zájmu jsem Vám k dispozici.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 51. darování lesního pozemku

  Dobrý den, já a sestra vlastníme rovním dílem lesní pozemek a chceme ho darovat vzdáleným příbuzným. Je potřeba provést odhad ceny pozemku a jeho přeměření? A chápu to správně, že podle aktuálního rozhodnutí vlády je zrušena daň z nabití nemovitosti, takže jediným poplatkem v našem případě bude 1000 Kč na katastrálním úřadě? Musí být katastrální úřad místně příslušný? Děkuji za odpovědi a Váš čas.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   pokud se na Váš případ nebude vztahovat osvobození od daně z příjmu, bylo by samozřejmě ideální, aby dar byl pro účely placení daně z příjmu obdarovaným oceněn v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování. Postačí však takový příjem (dar) tzv. odborně odhadnout (např. za pomoci srovnání cen nemovitostí dle dostupných nabídek nebo vyjádření realitní kanceláře). V tom případě hrozí, že výše daru nebude oznámena dle finančního úřadu ve správné výši. Poplatníkovi by za to však neměla hrozit žádná sankce (kromě případného doplacení daně do výše vyměřené finančním úřadem), pokud k oznámení o přijetí takového daru dojde v řádné lhůtě.
   Pozemek není při darování nutné přeměřovat.
   Vláda sice odsouhlasila návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitosti, ale zákon nyní musí ještě projít Sněmovnou a Senátem. Pokud zákon projde ve vládou navrhovaném znění, nebude se povinnost platit daň z nabytí nemovitosti vztahovat na převody od prosince 2019. Ačkoliv to tentokrát již se zrušením daně vypadá nadějně, jisté to zatím není. Daň z nabytí nemovitosti se nicméně vztahuje pouze na úplatné a nikoliv neúplatné převody. V případě darování, které zmiňujete, tak není daň relevantní ani za stávajícího stavu.
   Poplatek za přijetí návrhu na vklad do katastru nemovitostí byl s účinností od 1. 1. 2020 zvýšen z 1.000,- Kč na 2.000,- Kč.
   Návrh na vklad se podává místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Pokud by byl návrh podán úřadu, který místně příslušný není, ten návrh postoupí místně příslušnému úřadu. Tím se však proces vkladu práva zcela zbytečně prodlouží.
   Darovací smlouvu i návrh na vklad pro Vás ráda vyhotovím.
   Těším se na případnou spolupráci.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 52. dotaz na darování lesního pozemku

  Dobrý den, prosím o radu ve věci darování lesního pozemku. Babička a její sestra vlastní menší lesní pozemek, každá ideální jednu polovinu. Pokud sestra babičky daruje babičce svou polovinu a ta se poté jakožto nový vlastník celého pozemku rozhodne darovat tento mě (příbuzný v linii přímé – osvobození od daně), bude toto jednání v pořádku z pohledu finančního úřadu apod.? Nebo by bylo dle Vašeho názoru lepší pozemek odkoupit za symbolickou cenu a předpokládat současný vládní návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí? Velice děkuji za odpověď.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   jsem ráda, že jste se na mě obrátil.
   Vámi navrhovaný postup je možný a legální. Ihned poté, co sestra babičky daruje svůj podíl babičce, může s ním (a samozřejmě i svým podílem) babička libovolně disponovat – včetně takřka okamžitému darování Vám. Při obou převodech budou obdarovaní (babička v prvním a Vy v druhém případě) osvobozeni od daně z příjmu.
   S převody Vám ráda pomohu. V případě zájmu se na mě neváhejte obrátit.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 53. Milada Špendlíková

  Dobrý den, obracím se s prosbou. S manželem chceme darovat dceři rodinný dům. Je k tomu potřeba i odhad domu, nebo se daň platí podle stávající daně, ta, kterou platíme doposud. A je tam potřeba napsat i to, že tam můžeme bydlet do smrti? Děkuji za odpověď.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   při bezúplatném převodu z rodičů na děti jsou obdarovaní osvobození od povinnosti placení daně z příjmu. Vaše dcera tak nebude muset daň z příjmu hradit. Pokud jde však o dar, jehož hodnota převyšuje 5 milionů korun, má obdarovaný povinnost tento příjem navzdory osvobození oznámit finančnímu úřadu (ačkoliv daň neplatí). Pro stanovení hodnoty daru je samozřejmě nejjistější, aby hodnota nemovitosti byla určena v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování. Hodnotu lze však i tzv. odborně odhadnout (např. za pomoci srovnání cen nemovitostí dle dostupných nabídek nebo vyjádření realitní kanceláře).
   Budete-li chtít, do darovací smlouvy je možné včlenit doživotní věcné břemeno užívání tak, abyste měli právo v domě bydlet, ačkoliv již bude patřit dceři. Věcné břemeno není povinnou součástí darovací smlouvy, záleží čistě na Vašich preferencích.
   Budete-li mít zájem, s převodem Vám ráda pomohu. Neváhejte se na mě obrátit, jsem ráda k dispozici.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 54. darování nemovitosti

  Dobrý den,
  Prosím Vás o radu, jak postupovat při převodu rodinného domku, který je v SJM, do vlastnictví jednoho z manželů. Mělo by to být darování, ale máme problém s tím, že manžel je imobilní a ověření podpisů je pro něho složité. Je nutné nechat nemovitost ocenit pro účely placení poplatků? A jaké poplatky a v jaké výši se platí?
  Děkuji předem za odpověď.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   můžete využít služby notáře, který provede tzv. zúžení společného jmění manželů (SJM) o rodinný dům a převede jej ze SJM do výlučného vlastnictví jednoho z manželů. Náklady v tomto případě činí správní poplatek za návrh na vklad do katastru (2.000,- Kč) a odměna notáře, která se dle notářského tarifu počítá z hodnoty nemovitosti. Pro lepší představu – například u nemovitosti v hodnotě 5.000.000,- Kč by odměna notáře činila 9.900,- Kč + 21 % DPH. Dalších 200,- Kč případně stojí zápis do seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Pro přesnou kalkulaci této varianty doporučuji předem kontaktovat notáře. Při zúžení SJM není nutné nemovitost oceňovat (daň z příjmu se neplatí).
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 55. Darování části pozemku bratrovi

  Dobrý den,
  prosím o radu. Chtěli bychom narovnat vlastnické vztahy k většímu pozemku, který máme s manželkou v SJM. Rádi bychom polovinu převedli na bratra manželky. Je možné to prosím provést bez danění? Pomůže v tomto prosím aktuální zrušení daně z nabytí nemovitosti. Pozemky jsme již jednou zdanili při odkupu. Nyní bychom chtěli polovinu převést na bratra manželky v rámci vyrovnání.
  Předem děkuji za odpověď.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   z položeného dotazu chápu Váš záměr tak, že chcete ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku převést na bratra manželky v rámci vyrovnání bezúplatně, tj. formou darování (bratr Vám za to nic platit nebude). V takovém případě není daň z nabytí nemovitosti (a její plánované zrušení) relevantní, protože tato daň se vztahuje jen na úplatné nabytí nemovitosti (tj. při koupi).
   Při darování připadá v úvahu ještě daň z příjmu, ale od té bude manželčin bratr osvobozen, protože nabude bezúplatný příjem ze SJM sourozence.
   Darovací smlouvu a návrh na vklad pro Vás rádi připravíme. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 56. Darování bytu a chaty

  Dobrý den,

  manžel dostal od rodičů byt a chatu. Chtěl by aby bylo vše v našem SJM. Na obou nemovitostech mají rodiče věcné břemeno – služebnost užívání, je možné převést do SJM ? Od daně z příjmů má manžel osvobozeno, hodnota nepřesahuje ani tu částku 5 mil. Kč, není tedy nutné daňové přiznání k dani z příjmu vůbec podávat ?

  Děkuji moc za vaši odpověď.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   pro převedení nemovitostí z výlučného vlastnictví manžela do SJM je nutné navštívit notáře, který provede tzv. rozšíření SJM o byt a chatu. Věcné břemeno rodičů manžela převodu nebrání.
   Pokud je obdarovaný osvobozen od placení daně z příjmů, nemusí podávat daňové přiznání. Nepřesahuje-li hodnota osvobozeného daru částku 5.000.000,- Kč, není třeba nabytí takového příjmu ani oznamovat finančnímu úřadu.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 57. Nemovitost

  Dobry den.
  V pripade, ze daruje otec sve dceri nemovitost, muze pozdej zadat dar zpet? Pokud ano, tak v jakem pripade?

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   odvolání daru je ze zákona možné ze dvou důvodů, a to pro nouzi a nevděk.
   Odvolání daru pro nouzi je možné tehdy, upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen.
   Odvolání daru pro nevděk je možné tehdy, ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy.
   Podmínky pro odvolání daru jsou zákonem nastavené poměrně přísně a každý případ je tak třeba posuzovat individuálně. Budete-li mít zájem, neváhejte se na nás obrátit s podrobnostmi případu a my pro Vás rádi připravíme detailní posouzení situace a možnosti dalšího postupu.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 58. Darovací smlouva na rozestavěnou nemovitost

  Dobrý den,
  prosím o radu. Manžel mi darovací smlouvou převedl polovinu našeho rodinného domu. Bylo to však v době, kdy byl dům teprve rozestavěný. Nyní, kdy jsme dům již dostavěli, se chci odstěhovat a s manželem dohodnout na vyplacení mé poloviny. Jak se stanovuje výše vyplacené částky? Je nutné mít novou darovací smlouvu na již dostavěný dům a s nějakou konkrétní sumou?
  Velice děkuji za odpověď.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   rozumím-li tomu správně, ve Vašem případě představuje vyplacení z nemovitosti součást širšího vypořádání majetkových vztahů z manželství a pro posouzení Vaší situace a poskytnutí 100% odpovědi proto bude nutné seznámit se se všemi relevantními skutečnostmi a dokumenty.
   Obecně lze říci, že výše vyplacené částky za dům, respektive majetkové vypořádání zpravidla záleží zejména na dohodě manželů. Roli bude hrát i to, zda bude předmětem pouze dům, anebo i další aktiva a pasiva, která si s manželem budete rozdělovat. Pro ocenění domu je možné nechat vypracovat znalecký posudek, eventuálně si můžete sami tzv. odborně odhadnout, kolik jste do výstavby a vybavení domu součtu investovali a od koho a v jakém poměru šly peníze na investice do domu.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 59. Darování darované nemovitosti mezi manželi

  Dobrý den, 27.12.2016 mi daroval můj strýc chatu, neplatila jsem jako neteř daň, nyní 3,5 roku od zápisu do katastru bych chtěla darovat chatu svému manželovi, se kterým žiji ve společné domácnosti 44 let. Nebude muset platit daň?

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   darujete-li Vašemu manželovi chatu, manžel bude coby obdarovaný dle § 10 odst. 3 písm. c) bodu 1. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, osvobozen od povinnosti platit daň z příjmu. Jde-li o darování mezi manžely, není délka soužití ve společné domácnosti pro tyto účely relevantní. Stejně tak nezáleží ani na tom, před jakou dobou jste chatu nabyla do svého vlastnictví.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 60. Přepsání

  Dobrý den,
  moji rodiče mi za života přepsali v katastru všechny pozemky včetně jejich domu, bratrovi nic za života nepřepsali. Přepsání do katastru proběhlo před pěti lety. Chtěl bych se zeptat jestli by bratr měl po smrti rodičů nějaký nárok na tyto pozemky nebo na celou část zbylého dědictví? Rodiče mají naspořenou malou částku v řádu desetitisících.
  Předem děkuji za odpověď

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   na darované nemovitosti jako takové bratr mít nárok nebude, tzn. nemusíte se obávat např. toho, že byste mu po smrti rodičů musel část pozemků vracet či jej musel vyplácet. Váš bratr se však teoreticky bude moci domáhat započtení Vám darovaného majetku (nemovitostí) na povinný, respektive dědický díl. V daném případě by se tak mohlo teoreticky stát, že byste neměl na zbylou pozůstalost (tj. Vámi jmenovanou částku v řádu desetitisíců korun) právo a tato by celá připadla Vašemu bratrovi.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 61. Darování nemovitosti

  Dobrý den,
  nedávno jsme se s partnerem přestěhovali do domu jeho otce. Otci náleží polovina nemovitosti, partner spolu s dvěma dalšími sourozenci vlastní zbylou polovinu. Partnerův otec nám chce darovat svou polovinu nemovitosti. Zajímalo by mě, zda bych musela platit daň v případě, že nejsme manželé.
  Děkuji.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   pokud nejste s partnerem manželé, z důvodu neexistujícího příbuzenství od placení daně z příjmu osvobozena nebudete. 15% daň budete muset zaplatit z podílu, který bude darován přímo Vám (tj. ne z podílu, který nabude partner).
   Osvobozena od daně byste byla v případě, že by k darování došlo v okamžiku, kdy byste s dárcem (otcem Vašeho partnera) žila nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečovala o domácnost nebo byla na otce partnera odkázána výživou. Pokud tedy v domě žije kromě Vás a partnera i partnerův otec a dojde-li k darování min. po 1 roce společného soužití ve společné domácnosti, byla byste od daně osvobozena navzdory neexistujícímu manželství. Váš partner bude coby syn dárce osvobozený od placení vždy.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 62. darovaní nemovitosti

  Dobrý den, babička mi chce darovat byt. Je potřeba prokázat nějakým dokladem naše příbuzenství?

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   přímo pro účely darování a vkladu smlouvy do katastru nemovitostí není třeba Vaše příbuzenství pro osvobození od placení daně z příjmu nijak dokládat. Pokud však finanční úřad nabude v budoucnu pochybnosti o tom, zda je podmínka pro osvobození splněna, může Vás zpětně k prokázání této skutečnosti vyzvat.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 63. Vyhrožování soudem

  Dobrý den,

  řešíme s maminkou problém ohledně majetkoprávního rodinného sporu. Děda mamince před 26 lety daroval polovinu domu darovací smlouvou. Ve smlouvě není žádná podmínka o vyplácení sester z majetku, ale došlo k vyrovnání a sestry byly menším obnosem vyplaceny. Nyní po této době se dům prodal, avšak děda má pocit, že si matka peníze nezaslouží a měla by sestry znovu vyplatit. O původním vyplacení nejsou žádné dokumenty, bylo to „na dobré slovo“. Samozřejmě na matku tlačí, že má sestry znovu vyplatit a že se bude soudit. Má vůbec nějakou právní půdu pod nohama, nebo je to jen pohrůžka a matka nemusí mít strach, že by o peníze přišla?

  Děkuji za odpověď.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   uvádíte, že v darovací smlouvě žádné povinnosti pro obdarovanou (Vaši maminku) sjednány nebyly a už tehdejší „vyplacení na dobré slovo“ tedy proběhlo víceméně z dobré vůle Vaší maminky a bez právního nároku matčiných sester. Vycházím-li z Vámi uvedených informací, dle mého názoru se jedná ze strany dědy pouze o pohrůžku ve snaze docílit jeho přání – opětovného vyplacení sester, která se neopírá o reálné šance (ani v případě uplatnění u soudu).
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 64. Darování a hypotéka

  Dobrý den,

  chceme dceři darovat byt na kterém ještě není splacená hypotéka. Z dotazů tady jsme se dozvěděli, že by to neměl být problém, ale zajímalo by nás jak to je s danou hypotékou? Pokud byt darujeme je dcera povinná převzít i hypotéku nebo zůstává nadále na nás???? Původně jsme chtěli s darováním počkat až hypotéku splatíme, ale raději bychom kdyby byl byt už její….

  Děkujeme za odpověď

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   k darování bytu zatíženého hypotékou a souvisejícími omezeními vlastnického práva budete potřebovat souhlas zástavního věřitele, kterým je zpravidla banka. Ve standardních případech nebývá problém takový souhlas získat.
   Co se týče zbývajícího dluhu na hypotéce, záleží na domluvě mezi Vámi, dcerou a bankou. V zásadě připadají v úvahu tři základní možnosti:
   1) Můžete hypotéku předčasně doplatit a byt tak již dceři darovat bez jakýchkoliv omezení. Předčasné splacení však bývá v takových případech většinou spojeno s pokutou vůči bance.
   2) Byt můžete na dceru převést včetně povinnosti doplatit dluh z hypotéky. Vy tak budete zbaveni jakýchkoliv závazků vůči bance. Zavázána z nich bude naopak nově dcera a byt zůstane nadále zatížen.
   3) Stejně tak můžete byt darovat dceři a z hypotéky zůstat zavázáni sami. Dcera tak sice hypotéku splácet nebude muset, ale pokud byste se náhodou dostali do finanční tísně a přestali bance splácet, banka by nadále měla na bytu zástavu a v krajním případě by jej tak mohla prodat dceři „nad hlavou“.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 65. Darování zděděné nemovitosti

  Dobrý den,

  je možno darovat zděděnou nemovitost bez vkladu do katastru na dědice. Vklad by proběhl rovnou na obdarovaného?
  Předem děkuji za odpověď.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   pokud již dědic nabyl nemovitost na základě usnesení o dědictví a chce-li ji následně obratem darovat třetí osobě – obdarovanému, je nutné nechat zapsat tato vlastnická práva do katastru nemovitostí (KN) postupně, tzn. dvěma návrhy na vklad. Jedním návrhem na vklad bude do KN vloženo vlastnické právo právo dědice na základě usnesení o dědictví a druhým návrhem na vklad bude do KN vloženo vlastnické právo třetí osoby – obdarovaného – na základě darovací smlouvy.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 66. poplatky při darování

  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat, jak je to aktuálně se všemi poplatky a daněmi při darování.
  Babička chce darovat pozemek (les) vnukovi. Bude s v tomto případě platit pouze podání žádosti na katastru (1 000 Kč)? Daň z nemovitých věcí jsem se dočetl, že je zrušená. Daň z nabytí nemovitých věcí a darovací daň by se v tomto případě také neplatila?
  Usuzuji takto správně?
  Děkuji moc za odpověď.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   jak správně píšete, daň z nabytí nemovitosti byla zrušena – avšak i když by se tak nestalo, na Váš případ – bezúplatný převod nemovitosti – by se stejně nevztahovala.
   Darování od babičky na vnuka spadá mezi případy, které jsou osvobozené od placení daně z příjmu pro obdarovaného. Navzdory tomu by však vnuk coby obdarovaný měl vůči místně příslušnému finančnímu úřadu oznamovací povinnost tehdy, kdy hodnota daru – ve Vašem případě lesního pozemku – přesáhne hodnotu 5 milionů korun. Jde o pouhé oznámení, daň se neplatí.
   Nadto je třeba počítat s úhradou správního poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí. Ten v současné době nečiní 1.000,- Kč, jak píšete, ale 2.000,- Kč.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 67. Darování nemovitosti dvěma osobám

  Dobrý den,
  je možné darovat nemovitost dvěma osobám? Z toho jedna je v příbuzenském vztahu s majitelem (otec a dcera). Druhý obdarovaný je přítel obdarované. Moc děkuji za odpověď.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   ano, vlastník nemovitosti ji může darovat dvěma osobám s tím, že záleží plně na jeho uvážení, jak velký podíl jednotlivým obdarovaným daruje. Obdarovaní tak mohou nabýt každý jednu polovinu, jeden čtvrtinu a druhý tři čtvrtiny apod. Stejně tak může dárce darovat obdarovaným třeba pouze polovinu a zbývající polovinu si ponechat apod.
   Jediným rozdílem mezi obdarovanými ve Vámi popisovaném případě – dcerou vlastníka a jejím přítelem, který není s vlastníkem v žádném příbuzenském vztahu, je povinnost zaplatit z příjmu (daru) daň z příjmu. Zatímco dcera bude od této povinnosti osvobozena, přítel obdarované bude muset z jím nabytého podílu nemovitosti zaplatit 15% daň z příjmu. Jedinou výjimkou, kdy by osvobození přítele připadalo v úvahu by byla situace, kdyby přítel s dárcem žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 68. darovací smlouva - daň

  Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o radu, zda tomu správně rozumím. Pořídila jsem si byt, ve kterém s partnerem již 4 roky žijeme a máme dítě. Nejsme svoji. V době koupě jsem byla student a vlastnictví se napsalo na moje rodiče. Nyní by jsme to rádi upravili jak to má být. Rodiče mi byt darují ale chceme ho darovat i z poloviny mému partnerovi (hradí hypotéku). Je to možné bez 15% daně, když prokazatelně se mnou žije? Tedy každý dostane ideální polovinu. Předem děkuji!

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   při bezúplatném převodu bytu z rodičů na Vás budete ze zákona osvobozena od placení 15% daně z příjmu. Bohužel, darování od Vašich rodičů partnerovi osvobozeno nebude a partner tak bude muset z jím nabytého podílu (např. Vámi zmiňované jedné poloviny) zaplatit 15% daň z příjmu.
   Ve Vašem dotazu patrně narážíte na další zákonnou výjimku, kdy je obdarovaný od povinnosti platit daň z příjmu osvobozen tehdy, pokud dar (byt) nabude od osoby (dárce), se kterou žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou. Rozhodná je zde však společná domácnost dárce (rodičů) a obdarovaného (partnera), nikoliv společná domácnost Vás a partnera.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 69. Dvojí darování

  Dobrý den,
  sestřenice chce darovat pozemek matce, tedy mojí tetě a ona ho poté daruje mě. Je nějaká lhůta, po kterou musí mít daný pozemek ve svém vlastnictví? Bude se v takovém případě platit daň z příjmu?
  Děkuji

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   zákon nestanovuje žádnou lhůtu, po kterou by vlastník musel po jejím nabytí nemovitost vlastnit před tím, než jí dále převede na další osobu.
   Problém by mohl nastat s finančním úřadem, protože při obou bezúplatných převodech, které zmiňujete – tj. sestřenice-teta a teta-Vy – je obdarovaný osvobozen od placení daně z příjmu. Takové jednání by finanční úřad mohl kvalifikovat jako účelovou snahu o obcházení zákona s úmyslem vyhnout se placení daně z příjmu. Budete-li mít zájem o naše právní služby, v rámci nich zajistíme konzultaci s daňovým poradcem a postaráme se o to, aby vše proběhlo bez komplikací a možných rizik do budoucna.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 70. Osvobození od daně

  Vážená paní doktorko Černochová,
  obracím se na Vás s dotazem ohledně darovací smlouvy. Prarodiče se rozhodli mi a mému příteli darovat nemovitost. S přítelem žijeme více jak 5 let ve společné domácnosti ještě s jeho maminkou. Chtěla bych se zeptat, jak je to s případným dokázáním naší společně hospodařící domácnosti pro osvobození od 15% daně. Druhý dotaz souvisí s odhadem nemovitosti. Je potřeba při darovací smlouvě provést taky odhad nemovitosti? Předem mockrát děkuji za odpověď.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   vy budete od daně z příjmu osvobozena na základě příbuzenského vztahu prarodiče-vnučka v každém případě. V případě Vašeho přítele by připadalo v úvahu osvobození tehdy, pokud by s dárci (prarodiči) žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.
   Jak jsem ale pochopila z Vašeho dotazu, o tento případ se nejedná. Skutečnost, že žijete ve společné domácnosti s přítelem a jeho maminkou nemá na placení daně z příjmu vliv. Přítel bude muset v případě nabytí určitého podílu nemovitosti od Vašich prarodičů platit 15% daň z příjmu, tj. nabytého podílu na nemovitosti. V takovém případě by bylo skutečně ideální nechat nemovitost (resp. daný podíl nabytý přítelem) ocenit znalcem, aby došlo k úhradě daně ve správné výši.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 71. Vrácení daru

  Dobrý den, zajímalo by mě, jak se postupuje při darování pozemku, když obdarovaný dar přijme a po nějaké době si to rozmyslí a chce dar vrátit. Podle zákona by to mělo jít, pokud obdarovaný najde na daru vady, které dárce zamlčel. Obě strany se na tom domluví. Jak postupovat dále? A může původní dárce hned darovat pozemek jiné osobě? Řeší se nějak daň z příjmu (15 % z hodnoty nemovitosti)?

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   z pozice obdarovaného byste měl právo odstoupit od darovací smlouvy, dar vrátit a požadovat na dárci náhradu škody zejména v případech, kdy by: (1) Vám dárce daroval vědomě věc, která by mu nepatřila a Vám to zatajil, (2) Vám vznikla škoda z vady darované věci, pokud dárce o vadě věděl a neupozornil Vás na ni.
   Jako obdarovaný tedy můžete od smlouvy písemně odstoupit. Dále bude nicméně nutné zařídit přepis v katastru nemovitostí zpět do vlastnictví dárce. Toto lze učinit na základě souhlasného prohlášení dárce a obdarovaného.
   K druhému dotazu – zákon nestanovuje žádnou lhůtu, po kterou by vlastník musel vlastnit nemovitost před tím, než ji dále převede. Doporučujeme však zpozornit v případech, kdy by převod z původního vlastníka na třetí osobu byl osvobozen od 15% daně z příjmu. Finanční správa převody v katastru sleduje a existuje riziko, že by převody vyhodnotila jako účelové obcházení zákona za účelem vyhnutí se placení daně z příjmu. Takové případy v rámci našich služeb konzultujeme s daňovým poradcem.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 72. Darování pozemku mé přítelkyni před hypotékou na stavbu domu - daň

  Dobrý den,
  prosím o radu v situaci:
  Vlastním stavební pozemek. S přítelkyní si chceme společně vzít hypotéku a začít stavět dům.
  Jelikož přítelkyně má vyšší finanční úspory než já, chtěl jsem jí ještě předtím, než si vezmeme hypotéku, polovinu pozemku darovat. Dočetl jsem se ovšem, že budeme muset uhradit 15% daň z ceny pozemku. Sice už spolu žijeme více než 10 let postupňe u mých rodičů a nyní u jejích rodičů, ale každý máme trvalé bydliště u svých rodičů. Takže předpokládám, že to se pro osvobození od daně nepočítá.

  Poradila byste nám prosím v této situaci nějaké nejjednodušší a hlavně nejlevnější řešení.
  Chtěli bychom to zařídit tak, aby v případě, že se někomu z nás nedej bože něco stane, tak aby dům i s pozemkem připadly pouze tomu druhému, nikoli jeho rodině.

  Napadla mě možnost závěti, nebo svatba. Nebo ještě něco jednoduššího?

  Díky za odpověď,

  S pozdravem
  Martin

  • Ilona Černochová

   Dobrý den, Martine,
   v případě nesezdaných partnerů existuje možnost osvobození obdarované (přítelkyně) v případě, kdy by nabyla dar od osoby, se kterou žila nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečovala o domácnost nebo byla na tuto osobu odkázána výživou. Pokud tuto definici za poslední rok naplňujete a společnou domácnost jste schopni v případě nutnosti (typicky výzvy finančního úřadu) i prokázat (doklady za společné platby v domácnosti, výpovědi a čestná prohlášení dalších osob v domácnosti, sousedů apod.), připadá v úvahu osvobození od 15% daně navzdory tomu, že nejste sezdáni. V opačném případě by to bylo tak, jak píšete – tzn. přítelkyně by musela zaplatit 15% daň z příjmu, tzn. hodnoty darovaného pozemku.
   Chcete-li, aby při případném pozůstalostním řízení jednoho z Vás připadl pozemek i na něm postavený dům pouze a výhradně druhému partnerovi, nejjistějším řešením je vyhotovení pořízení pro případ smrti (typicky závěti). „Pouhé“ uzavření sňatku v tomto ohledu nic neřeší. Pokud totiž zemřelý nezanechal pořízení pro případ smrti, postupuje se při určení dědiců a jejich podílů na pozůstalosti dle zákona. Čistě teoreticky by tak mohla nastat situace, kdy by dědil rovným dílem manžel a rodiče zemřelého, což dle formulace Vašeho dotazu nechcete.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 73. dar

  Dobrý den, otec daroval mému bratru dům. Před smrtí po něm chtěl, aby nás, dvě dcery, po 5ti letech vyplatil. Uběhlo 7 let a zatím nám nic nezaplatil. Chci se zeptat, zda je někde možnost nahlédnout do darovací smlouvy, zda tam je nějaký dovětek, že podmínkou daru je finanční vyrovnání?

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   darovací smlouva, na základě které nabyl dům Váš bratr, je založena ve sbírce listin katastru nemovitostí a lze si vyžádat její kopii. Učinit tak můžete na katastrálním pracovišti, kde příslušný úředník ověří Vaši totožnost coby žadatele, tzn. případně si s sebou nezapomeňte platný doklad totožnosti a údaje o nemovitosti, ke které se darovací smlouva vztahuje. Doporučuji Vám, abyste si předem na pracoviště zavolala.
   Doporučuji Vám v této záležitosti neotálet, aby nedošlo k promlčení Vašeho nároku. Tyto nároky se standardně promlčují ve 3leté lhůtě od okamžiku, kdy jste mohli své právo uplatnit (vyzvat bratra k vyplacení) poprvé. Z Vašeho dotazu usuzuji, že jste toto právo mohli poprvé uplatnit v okamžiku, kdy uběhlo 5 let od uzavření darovací smlouvy, popř. smrti otce (dle toho, jak byla povinnost bratra formulovaná v darovací smlouvě), tzn. že do promlčení zbývá necelý rok.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 74. Dar poloviny domu

  Dobrý den, s přítelem vlastníme každý z poloviny dům. Chci se zeptat, zda můžu darovat svoji polovinu synovy? Děkuji za odpověď

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   ano, svoji polovinu můžete libovolně darovat synovi. Vzhledem k tomuto příbuzenství bude obdarovaný (syn) osvobozen od placení 15% daně z příjmu.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 75. ifo o drovací smlouvě

  Dobrý den! Chci se zeptat.Mám pouze jednoho syna a tak se chci zeptat, zda je finančně výhodnější na něho přepsat nemovitost se zahradou prostřednictvím darovací smlouvy za mého života a nebo až v rámci dědického řízení. Syn již nyní za mého života chce nemovitost začít na své náklady opravovat. A druhá otázka – pokud by byla výhodnější darovací smlouva, musíme k sepsání smlouvy doložit úřední ocenení hodnoty této nemovitosti! A co vše je třeba k sepsání darovací smlouvy předložit. Děkuji za odpovědi a přeji hezký den.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   synovi můžete darovat nemovitost za svého života téměř bezplatně (vyjma nákladů na vyhotovení darovací smlouvy a správního poplatku katastru). Vzhledem k tomuto příbuzenskému vztahu bude obdarovaný (syn) osvobozen od placení 15% daně z příjmu. Vzhledem k tomu, že chce syn již nyní nemovitost opravovat a investovat do ní, jedná se z jeho pohledu o nejvýhodnější řešení.
   Vzhledem k tomu, že darování od Vás na syna bude osvobozeno od daně z příjmu, není nutné vyhotovovat znalecký posudek s oceněním nemovitosti. Pouze Vás musím upozornit, že pokud by hodnota daru (nemovitosti) byla vyšší než 5 milionů Kč, musel by syn coby obdarovaný tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu.
   Poplatky za energie budete moci dál platit svým jménem jako doposud. Pokud darujete nemovitost, budete následně muset finančnímu úřadu buď oznámit pozbytí nemovitosti (pokud už v daném kraji žádnou další nemovitost nemáte), anebo podat dílčí daňové přiznání, ve kterém již nebude zahrnuta daň za darovanou nemovitost – povinným z ní bude nový vlastník nemovitosti, tzn. syn. To samozřejmě nebrání tomu, abyste synovi na daň přispěl, zaplatil ji apod.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 76. info k darovací smlouvě

  Dobrý den! Ještě dodatek. Pokud by se moje nemovitost převedla na syna formou darovací smlouvy s mým věcným břemenem, mohu i nadále platit daň z nemovitosti, elektřinu, vodu atd. svým jménem, nebo se to bude muset přepsat na jméno syna, když bude v katastru nemovitostí potom zapsán on jako majitel Ještě jednou děkuji i za tuto odpověď.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   synovi můžete darovat nemovitost za svého života téměř bezplatně (vyjma nákladů na vyhotovení darovací smlouvy a správního poplatku katastru). Vzhledem k tomuto příbuzenskému vztahu bude obdarovaný (syn) osvobozen od placení 15% daně z příjmu. Vzhledem k tomu, že chce syn již nyní nemovitost opravovat a investovat do ní, jedná se z jeho pohledu o nejvýhodnější řešení.
   Vzhledem k tomu, že darování od Vás na syna bude osvobozeno od daně z příjmu, není nutné vyhotovovat znalecký posudek s oceněním nemovitosti. Pouze Vás musím upozornit, že pokud by hodnota daru (nemovitosti) byla vyšší než 5 milionů Kč, musel by syn coby obdarovaný tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu.
   Poplatky za energie budete moci dál platit svým jménem jako doposud. Pokud darujete nemovitost, budete následně muset finančnímu úřadu buď oznámit pozbytí nemovitosti (pokud už v daném kraji žádnou další nemovitost nemáte), anebo podat dílčí daňové přiznání, ve kterém již nebude zahrnuta daň za darovanou nemovitost – povinným z ní bude nový vlastník nemovitosti, tzn. syn. To samozřejmě nebrání tomu, abyste synovi na daň přispěl, zaplatil ji apod.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 77. Tomáš Najman

  Dobrý den,

  manželka dostala darem od rodičů pozemek a to na základě darovací smlouvy s příkazem – musí do 10 let vyplatit svého bratra. Musí být toto uvedeno ve vkladu na katastr formou věcného břemene nebo vklad projde i bez věcného břemene a stačí ujednání v darovací smlouvě?

  Předem děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek dne,

  Tomáš Najman

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den,
   příkaz k výplatě finančních prostředků sourozencům není věcným právem, tedy do katastru nemovitostí se nezapisuje.
   Pro sepis takové darovací smlouvy a tvorbu návrhu na vklad však vždy doporučujeme kontaktovat realitního advokáta, abyste na katastr nemuseli dvakrát a neplatili zbytečně znovu poplatek za zahájení vkladového řízení.

 78. Jan Olsakovsky

  Dobrý večer, prosím o intepretaci osvobození od daně z darovené nemovitosti a to u příbuzných v linii vedlejší v případě, že sourozenec není vlastní, tedy máme „pouze“ společného otce. Vztahuje se osvobození i na tuto linii? Děkuji Vám předem za odpověď.

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den,
   v takovém případě jste sourozenci vlastní (polorodí).
   Označení nevlastní sourozenec se správně používá pouze u sourozenců, s nimiž nemáte společného ani jednoho biologického rodiče.
   U sourozenců, s nimiž máte společného otce, tedy osvobození od daně z příjmu při darování platí.

 79. Jan Hodaň

  Dobrý den, paní Černochová,

  jak si správně vyložit část osvobozeni od daně z přímu v zákoně 586/1992
  „§ 4 (1) a) …osvobození se nevztahuje na příjem z 2. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného v době do 2 let od nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem“

  Znamená to, že v případě jakéhokoliv vlastnictí nemovitosti méně než 2 roky musím platit daň?
  I v případě, že tam už 10let bydlím, ale taťka mi ho daroval před měsícem a já peníze použiji na nákup většího bytu?

  Pokud by tam tento bod nebyl, je to celkem jasné, ale takhle mě to dost znervózňuje.

  Děkuji a přeji pěkný den.

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den,
   pod písm. b) Vámi citovaného ustanovení naleznete řešení Vaší situace: použije-li poplatník získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby, jedná se o osvobozený příjem.
   Finančnímu úřadu musí dar pouze nahlásit, pokud dosahuje hodnoty 5 mil. Kč a více.

 80. Ondrej

  Dobrý den, paní doktorko,

  obracím se na Vás s dotazem ohledně převodu poloviny nemovitosti. Společně s tátem vlastním dům s pozemkem. Každý z nás je vlastník 1/2 nemovitosti. Můj táta jeho polovinu chce převést na mě tak, abych se stal výlučným vlastníkem této nemovitosti. Věřím, že lze takto učinit pomocí darovací smlouvy. Chtěl jsem se Vás zeptat, zdali je možné uvést pouze v označení dárce v úvodu, že je majitelem 1/2 níže uvedené nemovitosti s pozemkem (vše zvlášť rozparcelováno)? Anebo je nutné to v průběhu celé smlouvy lépe specifikovat? Konkrétně se jedná o dům, zahradu a zahrádku.

  Také jsem se chtěl zeptat, jestli je možné napsat takto do jedné smlouvy darování jeho podílu, který je ovšem v katastru nemovitostí uveden pod dvěmi LV?

  Jelikož bych se poté stal výlučným majitelem nemovitosti, je možné přidat věcné břemeno již takto do darovací smlouvy?

  Velmi Vám děkuji za Vaši odpověď a přeji pěkný den.

  S pozdravem

  Ondřej

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den,
   vždy je při tvorbě darovací smlouvy potřeba stáhnout z katastru nemovitostí aktuální list vlastnictví, popř. všechny listy vlastnictví, pokud je jich více, jak píšete.
   Nemovitosti musí být v darovací smlouvě řádně specifikovány v souladu s aktuálním stavem v katastru, tedy bez nahlédnutí do katastru na konkrétní nemovitost je těžké Váš dotaz zodpovědět.
   Nicméně do jedné darovací smlouvy můžete určitě zahrnout všechny nemovitosti a pokud spadají pod jedno katastrální pracoviště, lze jejich převod spojit i do jednoho návrhu na vklad vlastnického práva.
   Věcné břemeno resp. doživotní služebnost bytu a doživotní služebnost spoluužívání (např. zahrady) je určitě vhodné zakomponovat do jedné listiny společně s darováním a zároveň pro vklad do katastru použít jeden návrhový formulář (zaplatíte tak poplatek na katastru nemovitostí ve výši 2.000,- Kč pouze jedenkrát).

 81. Igor Louma

  Dobrý den paní doktorko,

  prosím Vás o radu. Taťka mi před rokem daroval dům. Mám ještě 3 sourozence, ale dům daroval pouze mně. V darovací smlouvě není zakotveno jakékoli finanční nebo jiné vyrovnání s nimi.
  V případě úmrtí tatínka budu mít nějaké závazky vůči sourozencům ohledně této nemovitosti? Taťka vlastní ještě byt, ale ten je v jeho vlastnictví.
  Slyšel jsem, že když dárce umře do 3 let od darování nemovitosti, darovaná nemovitost opět spadá do dědického řízení. Je toto pravda?

  Děkuji za odpověď Igor

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, Igore,

   je určitě možné, že při konání dědického řízení po tatínkovi do 3 let od převodu nemovitosti dle darovací smlouvy, může jiný dědic v rámci dědického řízení uplatnit své právo na to, aby Vám byla započtena hodnota nemovitosti na Váš dědický podíl, tj. budete dědit o to méně.

   Upozorňuji, že je potřeba rozlišit situaci započtení na povinný díl osoby, která fakticky dědicem není.
   A započtení na dědický podíl dědice.

   Vás se bude zřejmě týkat započtení na dědický podíl, které může dle § 1664 občanského zákoníku soud (notář) provést, i když to zůstavitel nepřikázal, byl-li by jinak nepominutelný dědic (Vy) neodůvodněně znevýhodněn. Judikaturou bylo dovozeno, že i pro započtení na dědický podíl platí lhůta 3 let, i když to je v zákoně výslovně uveden jen pro započtení na povinný díl.
   Nepominutelnými dědici jsou pak pouze děti a nedědí-li, tak jejich potomci (Vy, Vaši sourozenci a případně vnoučata). Nikdo jiný tedy soud o zápočet žádat nemůže.

   K Vašemu dotazu: „Slyšel jsem, že když dárce umře do 3 let od darování nemovitosti, darovaná nemovitost opět spadá do dědického řízení. Je toto pravda?“ Darovaná nemovitost nikdy součástí dědického řízení po tatínkovi nebude, jeho děti (Vaši sourozenci) mají pouze právo navrhnout soudu započtení hodnoty darované nemovitosti na Váš dědický podíl, tj. budete dědit o to méně.

Řešíte něco podobného? Pomůžeme vám.

Specializujeme se výhradně na právo nemovitostí. Ve smlouvách tak umíme najít důležité nuance a souvislosti, které nebývají na první pohled zřejmé. Postaráme se o to, aby na vás nikdy nevyskočil onen pověstný “ďábel ukrytý v detailu”.

Vyberte si nevhodnější službu,
domluvte rychlou konzultaci nebo nám prostě napište.

JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

V advokacii jsem 15 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci pořádně. Proto se specializuji výhradně na jednu oblast, a to jsou nemovitosti. Píši odborné publikace i popularizační články, konzultuji kolegům advokátům a xxx. Napište mi na e-mail poptavka@realitniadvokati.cz, případně přes kontaktní formulář. Zaručím se vám, že vše klapne na první dobrou.

Rychlá online konzultace