Předkupní právo – jak si s ním poradit?

AKTUALIZOVÁNO 14.9.2022 Od 1.7.2020 se právní úprava předkupního práva v občanském zákoníku vrátila ke znění platnému v letech 2014-2018, tedy k původní verzi „nového“ občanského zákoníku. V případě, že bylo spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo […]

AKTUALIZOVÁNO 14.9.2022

Od 1.7.2020 se právní úprava předkupního práva v občanském zákoníku vrátila ke znění platnému v letech 2014-2018, tedy k původní verzi „nového“ občanského zákoníku. V případě, že bylo spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo (u převodu úplatného i bezúplatného), a to po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví (to neplatí pro převody jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé).

Institut předkupního práva tak od 1.7.2020 v praxi nekomplikuje převody nemovitostí tak často jako tomu bylo v letech 2018-2020, o čemž si můžete přečíst tento článek. Kromě výše uvedeného případu vzniku předkupního práva v důsledku dědění, se s ním dnes setkáme snad jen jako se vzájemným předkupním právem vlastníka pozemku a vlastníka stavby na něm stojící, dále jako s předkupním právem, které je součástí práva stavby, a konečně jako s předkupním právem nájemce při prvním převodu jednotky vzniklé rozdělením vlastnického práva k domu nebo pozemku na vlastnické právo k jednotkám.

Dále je samozřejmě možné sjednat si předkupní právo dobrovolně smluvním ujednáním, popřípadě jej i zapsat do katastru nemovitostí jako právo věcné.

Na co se tedy připravit, když se nemovitosti předkupní právo skutečně týká a chcete ji prodat či koupit? Nejdříve si vyjasněme tři osoby, které zde budou hrát roli:

 1. Prodávající = majitel nemovitosti, který ji chce prodat třetí osobě.
 2. Předkupník = oprávněná osoba, které předkupní právo svědčí a může jej uplatnit (a tím zhatit majitelem plánovaný obchod).
 3. Koupěchtivý = osoba, která chce od majitel nemovitost koupit (tj. zájemce o nemovitost).

Předkupní právo spočívá v právu předkupníka požadovat nabídnutí věci ke koupi za stejných podmínek (půjde především o cenu), za kterých prodávající zamýšlí věc prodat zájemci o nemovitost (koupěchtivému). A na druhé straně, předkupní právo odpovídá povinnosti prodávajícího nabídnout věc ke koupi předkupníkovi za týchž podmínek, za kterých ji chce koupěchtivému prodat.

Jaký je tedy správný postup při převodu, když chcete respektovat předkupní právo? Zákon stanoví, že:
– předkupníkovi musí být oznámen obsah kupní smlouvy uzavřené s koupěchtivým, z čehož vyplývá, že prodávající s koupěchtivým nejprve uzavřou kupní (případně darovací) smlouvu na nemovitost,
– ta se předloží předkupníkovi (resp. sdělí se mu její podmínky) a
– nevyužije-li předkupník ve lhůtě 3 měsíců svého předkupního práva,
– je možné uskutečnit převod na koupěchtivého.

Připomínám, že předkupník má právo koupit nemovitost za stejných podmínek, tudíž například při sjednání úhrady ve splátkách nebo odložení platby, může i předkupník téže výhody využít, pokud složí dostatečnou jistotu.

Pokud se chcete obesílání a případnému tříměsíčnímu vyčkávání v nejistotě vyhnout, je možné se s předkupním právem vypořádat předem prostřednictvím vzdání se předkupního práva ze strany předkupníka.

A co se stane, pokud předkupní právo porušíte? Podívejte se závěrem na následky nedodržení předkupního práva. Předkupník, kterému věc nebyla nabídnuta, se může domáhat neplatnosti smlouvy nebo náhrady škody, a to v obecné promlčecí lhůtě 3 let.

Před prodejem či koupí bytu nebo domu tedy rozhodně doporučuji ověřit si případnou existenci předkupního práva z listu vlastnictví či z nabývacího titulu současného majitele. V rámci komplexního právního servisu Vám mohu zajistit prověření a zjištění existence předkupního práva včetně případného vypořádání se s ním. Pokud si nejste jistí, zda je konkrétní nemovitost předkupním právem zatížena či nikoliv, můžete si u nás objednat osobní či online konzultaci, přičemž konzultace v délce trvání do 15 minut je při následném využití našich služeb ZDARMA.

55 Komentáře

 1. David Pitrocha

  Dobry den,
  precetl jsem Vas clanek o predkupnim pravu a zaujala mne moznost jeho reseni. Chystame se s manzelkou prodat byt + garazove stani kde tedy garazove stani je 1/70 podil a tudiz je nutne pri prodeji mit souhlas vsech 69 podilniku. Je to znacna komplikace a kupec by rad garaz nabyl do sveho vlastnictvi.
  Rad bych se Vas proto zeptal, zda-li je nejaka ucina metoda jak zajistit prodej garazoveho stani, vyhnout se obesilani vsech podilniku a nasledneho cekani 3 mesice na zpetnou vazbu ?
  Predem dekuji za odpoved

  Pitrocha David

 2. Dušan

  Dobrý den,
  děkuji za přínosný článek. Četl jsem i jiné na toto téma, ale Váš je názorný, přesnější, o poznání lepší.
  Děkuji.

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, moc děkuji za zpětnou vazbu, jsem ráda, že Vám článek poskytl užitečné informace.

 3. Petr Kupčík

  Dobrý den,
  chystáme se s manželkou prodat byt + garážové stání, přitom garážové stání je 1/50 podíl a je tedy nutné při prodeji mít souhlas všech 49 podílníku. Lze se nějak vyhnout obesíláni všech podílníku a následného čekáni tři měsíce na zpětnou vazbu? Ono obejít všechny podílníky a získat vzdání se předkupního práva je také složité. Otázka pod čarou: Když by třeba tři podílníci měli zájem a chtěli využít předkupního práva o garáž, tak pak se postupuje jak? To ti tři podílníci se pak musí nějak domluvit, kdo to tedy z nich koupí nebo navyšují cenu a vyhraje ten, kdo dá nejvíc?
  Děkuji za odpověď.
  Petr Kupčík

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, zákonný postup u předkupního práva je třeba dodržet, pokud se chcete vyhnout rizikům spojeným s jeho nedodržením. Celý převod lze ale urychlit tím, že se uzavřou 2 samostatné kupní smlouvy – na byt a na garáž s tím, že kupní smlouva na byt jde rovnou na katastr a nečeká se 3 měsíce. V praxi tento postup často volím, klienti jej preferují. Pokud bude mít o garážové stání zájem více podílníků, mají právo jej nabýt společně v poměru podle jejich spoluvlastnických podílů. Nicméně si myslím, že taková situace by byla pro Vás spíše výhodou, neboť dohoda např. 3 osob o společném užívání garážového stání by byla nejspíše dost komplikovaná. Pokud byste chtěl věc ještě dále prodiskutovat, není problém si zavolat. S pozdravem Ilona Černochová

   • Petr Kupčík

    Děkuji za odpověď, zjistil jsem, že k bytu náleží i podíl na společných prostorech v bytovém domě + podíl na společných pozemcích (příjezdová komunikace, chodníky hřiště atd.). Samozřejmě tyto společné prostory a pozemky mají více podílníků (cca 100), takže i oni mají v duchu zákona předkupní právo na pozemky náležící k bytu. Jelikož se jedná o majetek, který nelze od bytu oddělit, tak zde už nepůjde udělat „dvě“ smlouvy. Takže defacto i na byt se společnými pozemky se vztahuje předkupní právo. Myslím, že tato situace se týká mnoha bytových domů a zákonodárce zřejmě nedomyslel všechna dotčená ustanovení do důsledků.

 4. Tomáš

  Dobrý den,

  vztahuje se toto ustanovení NOZ i na případ, kdy nejsme spoluvlastníky bytových jednotek, ale máme v rámci osobního vlastnictví bytů každý jednotlivě zapsán v KN jako konkrétní byt v konkrétním patře a podílu na celkovém vlastnictví domu o 4 BJ?

  Děkuji za odpověď!

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, pokud se jedná o spoluvlastnické podíly na společných částech domu a pozemku, které přísluší k bytové jednotce, tak se na to předkupní právo nevztahuje.

   • Tomáš E.

    Dobrý den,
    děkuji za Váš článek, jak už někdo výše konstatoval, je konkrétnější, pochopitelnější, než jiné.
    Chtěl bych se ujistit, zda tato Vaše odpověď platí i u bytových jednotek vymezených podle zákona o vlastnictví bytů. A jakým právním ustanovením to zdůvodnit, pokud by se vlastník jiné jednotky v domě domáhal využití předkupního práva k prodávané jednotce z titulu spoluvlastnictví pozemku pod domem?
    Děkuji!

    • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

     Dobrý den,
     v případě, že jde o tzv. funkčně související pozemky, tj. pozemky a části domu, které souvisí s užíváním bytové jednotky a jsou takto vymezené v příslušném prohlášení vlastníka (typicky např. pozemky pod budovou, ale nemusí to tak být vždy), tak se na ně zákonné předkupní právo nevztahuje, jelikož tyto pozemky náleží k převáděné bytové jednotce.

 5. Martin

  Dobrý den,

  právě jsme zaplatili za stavební pozemek + 1/5 podílu na pozemku, který slouží jako příjezdová cesta (s věcným břemenem chůze a jízdy a zřizováním vedení). Vše v jedné smlouvě. V nejbližších dnech bude podán návrh na vklad na katastru. Můžete nám poradit, jak postupovat v tomto konkrétním případě? Jsem si jistý, že prodávající neobeslal předkupníky a z Vašeho článku jsem vyrozuměl, že budeme muset 3 roky čekat, na ukončení promlčecí lhůty. Jde to nějak urychlit? Předejít případným problémům? Např. vyžádat si souhlas dodatečně? Nebo to raději nechat být, když nevznikla, jak píšete nikomu škoda? To by opravdu někdo mohl zneplatnit smlouvu a tím přepsat údaje v katastru?

  Předem děkuji za odpověď.

  Martin

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Ve Vašem případě bych Vám doporučila následující postup. Nejlepším řešením je ještě nyní, před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, obejít všechny spoluvlastníky s žádostí, aby se všichni svého předkupního práva ke konkrétnímu spoluvlastnickému podílu předem vzdali. Je to určitě přijatelnější řešení, sloužící k předejití tříleté nejistoty, kdy by bylo možné tak, jak předestíráte ve Vašem dotazu, ze strany ostatních spoluvlastníků v této tříleté lhůtě navrhnout zrušení kupní smlouvy a dožadovat se vrácení věci do původního stavu, tj. mimo jiné i žádat změnu v katastru nemovitostí (výmaz kupujícího jako vlastníka).

 6. Milan

  Dobrý den paní doktorko,
  jak se prosím z Vašeho pohledu díváte na předkupní právo v situaci, kdy jeden ze spoluvlastníků (např. 1 z 30) prodává v rámci jedné smlouvy několik samostatných pozemků pod parcelními číslami, přičemž u některých pozemků jsou spoluvlastníci rozdílní (s ohledem na neexistenci předkupního práva v minulosti). Nabídka předkupního práva tak jde k různým osobám, přičemž já jako předkupník jsem spoluvlastník u všech prodávaných pozemků a bylo mi tedy nabídnuto předkupní právo na všechny pozemky.
  Mohu si jako předkupník u všech pozemků vybrat pouze některé a u zbylých pozemků předkupní právo odmítnout? Jeví se mi, že ano, neboť by se předkupní právo mělo logicky vztahovat k jednotlivým pozemkům (tj. v mém případě nemám zájem o některé pozemky, kde je již třeba majoritní vlastník nebo nejsou pro mě zajímavé, ale uplatněním předkupního práva pouze u některých automaticky dojde ke zrušení kupní smlouvy a prodávající spoluvlastník argumentuje tím, že musím koupit všechny pozemky nebo nic…).
  Děkuji za Váš názor. S pozdravem Milan

 7. Milan

  Dobrý den, pokud je mi v rámci předkupního práva z jedné kupní smlouvy nabízeno více jednotlivých pozemků (u všech jsem spoluvlastník, ale ostatní spoluvlastníci mohou být rozdílní), mohu si v rámci předkupního práva vybrat pouze některé nebo musím odkoupit všechny pozemky, kde jsem spoluvlastník? Děkuji za Váš názor. S pozdravem Milan

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, Milane, podle mého názoru nejste povinen využít předkupní právo ke všem pozemkům.

 8. Tomáš

  Dobrý den,
  jak je to se zrušením předkupního práva při darování nemovitosti oprávněnému z věcného břemene předkupní právo (tj. při darování nemovitosti tomu, kdo má k ní sjednané předkupní právo)?
  Zaniká věcné břemeno automaticky z podstaty věci, nebo je v darovací smlouvě nutné ujednání (dohoda) o zrušení předkupního práva jako práva věcného?
  Děkuji předem za odpověď.

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, zde bych potřebovala vidět více podkladů, abych mohla konkrétně odpovědět. V případě zájmu mě prosím kontaktujte přímo na e-mail. S pozdravem Ilona Černochová

 9. Michal

  Dobrý den,

  prodávám byt v bytovém domě a zjistil jsem výše uvedené zkutečnosti ohledně předkupního práva. Pokud k bytu patří pozemky: 1. pod domem (zastavěná plocha domem), 2. okolo domu (trávník okolo domu + vydlážděná plocha parkoviště) a 3. příjezdová cesta:
  1) musím toto nabídnout zvlášť = kupec se legálně k bytu potom nedostane – nebude vlastník/spoluvlastník přístupových pozemků?
  2) A nebo to musím spoluvlastníkům nabídnout společně s bytem?
  3) A nemusím nabízet vůbec – byt je bez spoluvlastnických podílů na pozemku bezcenný, protože k němu nebude přístup.
  Děkuji za názor

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, záleží na tom, zda mají příslušné pozemky status tzv. funkčně souvisejících pozemků (najdete to v prohlášení vlastníka). Pokud ano, předkupní právo není třeba řešit. S pozdravem Ilona Černochová

 10. Jiří

  Vážená paní doktorko,

  článek je velmi srozumitelný.

  Ale máme situaci, že maminka chce prodat spoluvlastnický podíl (1/2) v bytové jednotce třetí osobě (kupec je), mamince je 89let a byt je v dalekém městě a jen za něj platí (za celý byt) poplatky. Druhá polovina je „v dědickém řízení“. Vyřizování dědictví se „táhne“ přes rok a podle notářky se možná bude vyřizovat ještě další rok, protože dědička je omezena soudem v rozhodování a nyní se teprve řeší zrušení jejího omezení, aby mohla vůbec dědit. Dědička není příbuzná maminky, ale ústně se vyjádřila, že až nabude vlastnictví poloviny bytu, také svoji část prodá, tomu samému kupci „první“ poloviny.
  Jak postupovat, protože vlastně není od koho získat souhlas či nesouhlas s předkupním právem.
  Druhá věc, i když dědička tvrdí, že nemá exekuce, domníváme se, že asi nějaké má, i když jsme nahlídli do centrální evidence exekucí na cech pointu, ale záznam tam dědička nemá, sama pracovnice nám řekla, že tam nemusí být vše.
  Děkuji Vám za odpověď

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den,

   ve Vašem případě bych Vám doporučila následující postup. Předkupní právo na nemovitosti pro spoluvlastníka vázne vždy. Pokud spoluvlastník zemřel, tak obecně se na jeho místo dostávají dědicové, tj. ve Vašem případě dědička, která je omezena v rozhodování.

   Aby mohlo dojít k převodu vlastnického práva bez jakýchkoli rizik do budoucna, bylo by dobré tuto situaci vyřešit vzdáním se předkupního práva. Toto vzdání se předkupního práva lze adresovat dědičce, pokud Vám je známa. Jestliže je soudem omezena v rozhodování, měla by mít soudem určeného opatrovníka, který je oprávněn (pokud je to v jejím zájmu), toto vzdání se předkupního práva podepsat. Tím docílíte toho, že Váš převod může být realizován bez dalších rizik v budoucnu a projednávání dědictví na tento převod nebude mít vliv.

   Co se týče Vašeho dotazu ohledně exekucí. Pokud by nějaká exekuce existovala, v centrální evidenci exekucí může být, ale nemusí být vždy evidována. V těchto případech je třeba udělat další šetření. S pozdravem Ilona Černochová

 11. manželé Petrovi

  Vážená paní doktorko
  Máme rodinný dům rozdělen na dvě bytové jednotky ke každé jednotce je garáž. Zahrada za domem je společná a zapsaná na katastru nemovitostí jako.
  1 jednotku vlastní sestra mojí manželky
  2 jednotku vlastní moje manželka
  Zahradu vlastní obě cca ideální poloviny.
  Klasický případ : sestry spolu delší dobu nekomunikují,tak že se sestra mé ženy odstěhovala a svou jednotku č.1 dala k prodeji přes realitní kancelář.
  Zhruba po roce se nám realitní kancelář ozvala že mají kupce na jednotku č 1,ale že ze zákona máme předkupní právo mi tedy moje manželka.prosím o malou radu.
  Z našeho pohledu máme předkupní právo pouze na společnou zahradu za domem a né na jejich bytovou jednotku.

 12. Jiří Jež

  Dobrý den,

  plánujeme koupi zahrady s chatkou v zahrádkářské kolonii a součásti koupě je i spolupodíl na příjezdové komunikaci v rámci kolonie a pozemku pod vodárnou, vše ve spoluvlastnictví 48 podílů. Je tedy nutno obeslat všech 48 podílníků s návrhem vzdání se předkupního práva? Nejde nějak v kupní smlouvě ošetřit, že zahrada tvoří funkční celek s komunikací (bez níž se k ní nelze dostat) a pozemkem s vodárnou a tímto předkupní právo obejít? Pokud ne, jaké mají být náležitosti vzdání se předkupního práva (je to nějaký formulář?, co má obsahovat?) a co když se některý ze spoluvlastníků do konce 3 měsíční lhůty nijak nevyjádří?

  Děkuji Vám za odpovědˇ

  Jiří Jež

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, pane Ježi, ačkoli to nedává úplně logiku, právně správný postup je opravdu obeslání všech spoluvlastníků s tím, že se jim spoluvlastnický podíl nabídne ke koupi. V těchto případech zpravidla klientům doporučuji nabídnout vše jako funkční celek, jak správně píšete, tj. že mohou koupit buď podíl na cestě i s chatou nebo nic. Předkupní nabídka je cca 2-stránkový dokument, který obsahuje potřebné náležitosti. Pokud se spoluvlastníci do 3 měsíců nevyjádří, tak může předmětný spoluvlastnický podíl nabýt vybraný kupec – tedy Vy. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

 13. Jarmila

  Dobrý den,
  prosím, chci prodat nebytovou jednotku (garáž) která je v mém vlastnictví se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu, které neoddělitelně náleží k nebytové jednotce (o velikosti 227/10.000) a spoluvlastnického podílu na pozemcích na nichž dům s nebytovou jednotkou stojí a který k ní neoddělitelně náleží (227/10.000).
  Vztahuje se na mě povinnost uplatnění předkupního práva?
  Na mém LV je uvedeno vlastnictví garáže a výše podílu na společných částech domu a pozemku, na dalším LV je seznam spoluvlastníků s výší jejich podílů na st. parcelách.
  Děkuji za vaši odpověď.
  S pozdravem
  Jarmila

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, v tomto případě se na to na 99 % předkupní právo vztahovat nebude (100 % neuvádím z důvodu, že nevidím konkrétní LV). S přátelským pozdravem Ilona Černochová

 14. Paja T.

  Dobry den,
  Vas clanek se mi velmi libi.
  Mam jen doplnujici otazku. Prodala jsem byt se sklepem a s garazovym stanim (jako celek na jednu smlouvu s jednou cenou, kupec tam bydli) pres realitniho maklere, ktery mel/ma plnou moc k uzavreni veskerych veci ohledne prodeje. Dnes jsem se dozvedela, za na garazove stani existuje predkupni pravo. Jelikoz byl cely prodej vyrizen pres maklere a jeho pravnika vcetne podepsani kupni smlouvy, predpokladala jsem, ze cely prodej probehne podle pravnich predpisu a dnes tohle nemile prekvapeni. Existuje nejaka moznost, jak se v takovem pripade branit moznym problemum v pripade, ze by nekdo ze 17 majitelu (rada jich v dome nebydli ci maji i vice parkovacich mist, ktere dale pronajimaji) ten prodej tahl pred soud? V dome jsou i jeste prazdna parkovaci mista, ktera jsou k prodeji. Predem dekuji za Vasi odpoved.

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, soudní spor vyloučit nelze nikdy, avšak s ohledem na skutečnost, že se ve Vámi uváděném domě nacházejí ještě další parkovací místa k prodeji, je riziko sporu nižší. Pokud chcete mít větší jistotu, můžete dodatečně navštívit Vaše bývalé sousedy a požádat je o podepsání vzdání se předkupního práva. Otázkou však zůstává, zda je vhodné na prodej bytu sousedy upozorňovat, jelikož podle Vašich informací již došlo k podpisu kupní smlouvy a zřejmě i převodu vlastnického práva. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

 15. Bohumil D.

  Dobrý den,
  děkuji Vám za článek. V souvislosti s připravovanou novelou ohledně předkupního práva se chci zeptat, zda se uvažuje o řešení problému s předkupním právem i pro samostatné prodeje podílu na hromadné garáži (tj. garážového stání), tj. bez prodeje bytu?
  Děkuji

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, diskutuje se o různých řešeních, nicméně v Poslanecké sněmovně to nevypadá, že by se měla novela v dohledné době schválit. Takže bych spíše vyčkávala, jaké znění z toho nakonec vyjde. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

 16. Elen

  Dobrý den,
  chtěla bych prodat garáž, která je jako stavba v mém vlastnictví, ale příjezdové cesty a pozemky pod garážemi jsou ve spoluvlastnictví. Vztahuje se na tuto situaci také předkupní právo? Pokud by více předkupníků využilo svého práva je jen na mně kterého si vyberu např. vzhledem k nabídce vyšší ceny, popřípadě pořadí ve kterém se ke svému právu přihlásili?

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, zde to vypadá spíše na variantu, že se na pozemky předkupní právo uplatní (jiná situace by byla, pokud by byla garáž nebytovou jednotkou v domě, k němuž by byly pozemky přiřazeny jako tzv. funkčně související). Při aplikaci předkupního práva si však nemůžete vybrat, kterému spoluvlastníkovi svůj podíl převedete. Každý spoluvlastník může vykoupit poměrně dle svého spoluvlastnického podílu. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

 17. M

  Dobrý den,

  chtěl bych využít svého předkupního práva na nákup parkovacího stání, které je 1/62 celku. Developer doprodává zbytek parkovacích stání – 9 ks, které ještě v našem bytovém domě vlastní, najednou jednomu subjektu. Developer = 4 propojené společnosti. Parkovací stání, o které mám zájem patří společnosti, která vlastní celkem 5 stání z těch 9. Poté co jsem uplatnil předkupní právo, mi bylo zděleno, že na něj nemám nárok, protože je prodáváno 9 míst jako celek a tedy nemůžu koupit 1 místo samostatně. Bránil jsem se a dostal jsem následující odpověď z jejich právního oddělení:

  Jednotlivým spoluvlastníkům vzniká předkupní právo jen v rozsahu jejich spoluvlastnických podílů na věci, tj. pokud se jedná o spoluvlastníka s podílem na nebytovém prostoru ve výši 1/62 a předmětem prodeje je podíl o velikosti 1/62, spoluvlastnické právo vzniká v rozsahu 1/62 z 1/62, tj. ve výši 1/3844. Ten s ohledem na charakter prodávaných podílů a spojení s oprávněním užívat parkovací místo takový podíl odpovídá užívání takového parkovacího místa cca 2,5 hodin ročně.

  Nadto předkupní právo se neuplatňuje vůči vybrané části předmětu prodeje, nýbrž předkupník má akceptovat podmínky kupní smlouvy jako takové (s výhradou předkupního práva v rozsahu spoluvlastnického podílu. Tedy pokud se hovoří o uplatnění předkupního práva k parkovacím stáním č. 36 a 41 (resp. souvisejícím podílům), které jsou součástí balíčku pěti podílů, po právu by měli předkupníci v rámci realizace předkupního práva nabýt příslušný podíl 1/62 z 5/62, tj. 5/3844 a s tím související nárok užívat každé ze souvisejících parkovacích míst v rozsahu cca 2,5 hod. ročně.

  Přijde mi to jako naprostý nesmysl. Pokud budu jediný zájemce s předkupním právem o parkovací stání, měl bych snad získat celou 1/62. Nevím však jestli nejsou nějaké výjimky při hromadném prodeji? Prosím o váš názor k tomuto problému.

  S pozdravem,
  M

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, ze zákona máte opravdu předkupní právo odpovídající poměrně vašemu spoluvlastnickému podílu. Pokud však ostatní předkupníci (spoluvlastníci) své předkupní právo nevyužijí, přirůstá k Vašemu předkupnímu právu i jejich podíl. S přátelským pozdravem Ilona Černochová

 18. Di.

  Vážená paní doktorko,
  ráda bych se Vás zeptala na Váš názor či zkušenost se vzdáním se předkupního práva ke garážovému stání přímo ve stanovách SVJ? Respektive, zda je to takto po právu?

  • JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

   Dobrý den, nemyslím si, že vzdání se ve stanovách SVJ je nejvhodnější řešení, v praxi jsem se s tím nesetkala. Standardně se to dělá smlouvou nebo prohlášeními jednotlivých spoluvlastníků, pokud se to následně zapíše do katastru, je problém vyřešen. To však neznamená, že podpis daného prohlášení by vlastníci nemohli udělat např. na schůzi SVJ, pokud se sejdou, naopak, to může usnadnit postup. Pokud budete chtít, ráda Vás s realizací pomohu. Hezký den Ilona Černochová

 19. Předkupní právo vůči ČR

  Vážená paní doktorko,

  máte prosím zkušenost i s předkupním právem vůči ČR dle zákona 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu? Řešíme v současnosti koupi dvou sousedících parcel za účelem výstavby domu, z nichž jedna je zatížena právě předkupním právem k ČR. Stávající majitel nabyl tuto parcelu do svého vlastnictví v 11/2016, zákonné předkupní právo ČR tedy zanikne až v 11/2021, pokud se nemýlím.

  Můj dotaz zní – lze v případě zamýšleného prodeje parcely stávajím majitelem koupěchtivému (tedy nám) od SPÚ získat vyjádření dříve než po uplynutí zákonné pětileté lhůty, že své právo v budoucnu neuplatní? Stávající majitel již podal k SPÚ nabídku k využití předkupního práva (uzavřeli jsme s ním smlouvu o smlouvě budoucí kupní s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva dle § 2145 OZ) a nyní společně čekáme již několik měsíců na vyjádření úřadu (zde asi tříměsíční lhůta na odpověď, kterou uvádíte v článku výše, neplatí…?). Ze znění § 15 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který uvádí, že předkupní právo zaniká zaplacením kupní ceny pozemku (pozemek majitel již v plné výši uhradil), nejdříve však uplynutím 5 let ode dne vkladu vlastnického práva k pozemku do KN, logicky usuzuji, že nabídka by měla být podána právě během pětileté lhůty, poté je již právo promlčené a nabídka by dle mého postrádala smysl. Lze tedy očekávat vyjádření SPÚ dříve než v 11/2021?

  Abyste rozuměla, rádi bychom započali projekční činnosti na dům, který by sice celý stál na sousední parcele (tady by problém nebyl), nicméně zmiňovaná parcela zatížená předkupním právem by tvořila podstatnou část pozemku kolem domu, bez kterého by pro nás zamýšlená výstavba neměla smysl. Nechceme nečinně čekat další dva roky až předkupní právo k dané parcele zanikne – rádi bychom s výstavbou začali co nejdříve. Zároveň chceme mít ale jistotu, že zmiňovanou parcelu v budoucnu opravdu nabydeme.

  Velice Vám děkuji za odpověď a Váš pohled na věc.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   abych Vám mohla konkrétně odpovědět, museli bychom se na věc podívat podrobněji. Pokud byste měla o mé služby zájem, neváhejte se na mě obrátit, jsem Vám plně k dispozici.
   S pozdravem a přáním příjemného dne
   Ilona Černochová

 20. Předkupní právo

  Dobrý den,chci se zeptat chci PRODAT RD ALE MÁME HO SE SESTROU NAPŮL…. MUSÍM TO TEDY NEJDŘÍV NABYDNOUT JÍ….POSLAT POŠTOU ATD..ALE CO KDYŽ BUDU MÍT DŮKAZ PODACÍ LISTEK,FOTKY atd…? Vše si mně vrátí naspatek STIM že sestra si nevybrala POŠTU? ALE SESTRA MŮŽE BYT NA DOVOLENÍ, NEMOCNÁ,U ZNÁMÝCH atd….?? CO PAK SE MŮŽE DÍT A JAK MŮŽE DLOUHO TRVAT SOUD MEZI NÁMI DVĚMA A KDO VYHRAJE???!! DĚKUJÍ NOVÁK

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   pokud chcete prodat vám náležející spoluvlastnický podíl nemovité věci, musíte nabídku učinit předkupníkovi (tedy Vaší sestře coby druhému spoluvlastníkovi). Zde pozor, nabídka musí být učiněna až po uzavření kupní smlouvy s koupěchtivým (novým nabyvatelem, kterému prodáváte), nikoli předtím! Z toho vyplývá, že kupní smlouva by měla být uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že by sestra nabídku předkupního práva využila. Samozřejmě nic nebrání tomu, abyste předmětný podíl nabídnul sestře i před uzavřením kupní smlouvy s koupěchtivým, ale zde nejde o nabídku k uplatnění předkupního práva. Řádná nabídka k uplatnění předkupního práva se vždy činí až po uzavření kupní smlouvy. Konkrétně by to mělo vypadat tak, že po uzavření kupní smlouvy s kupujícím zašlete sestře kopii této smlouvy s průvodním dopisem. Ta, pokud bude chtít, má 3 měsíce od doručení nabídky na to, aby uhradila kupní cenu uvedenou ve smlouvě. Pokud tak sestra učiní, prodej se odehraje mezi Vámi a jí, a to za stejných podmínek, jako bylo ujednáno v kupní smlouvě s koupěchtivým. Pokud tak sestra neučiní a neuhradí ve lhůtě kupní cenu, její předkupní právo zanikne.
   Co se týká doručování, tak není nutné, aby sestra nabídku skutečně převzala. Důležité je, že se zásilka dostane „dostane do sféry její dispozice“. To zahrnuje nejen případy samotného převzetí zásilky adresátem, ale i ty případy, kdy zásilka obsahující projev vůle byla doručena do bytu adresáta či do jeho poštovní schránky, popřípadě i vhozením oznámení do poštovní schránky o uložení takové zásilky na poště. Pokud tak zašlete na správnou adresu, musela by pak Vaše sestra dokazovat, proč se jí zásilka do sféry vlivu nedostala, protože platí, že „zmaří-li druhá strana vědomě dojití, platí, že bylo řádně doručeno“. V případě soudního sporu zpravidla postačuje, když ten, kdo tvrdí, že něco doručil, předloží k důkazu podací lístek prokazující, že v určitý konkrétní den předal poštovní zásilku k přepravě na adresu předkupníka. Pro tyto případy je vhodné si zajistit od pošty potvrzení o doručení doporučené zásilky. Ideální je dopis zaslat s dodejkou a podací lístek (příp. dodejku) si uschovat.
   Pokud očekáváte problémy a chcete být obzvláště pečlivý, je dále dobré pro tyto případy uschovat si kompletní stejnopis zaslané nabídky. Pro maximální pečlivost lze proces zasílání pojistit např. i přítomností nezávislého svědka, který bude toto u soudu moci potvrdit v případech, kdy by předkupník např. tvrdil, že mu sice zásilka došla, ale neobsahovala nabídku apod.
   Rádi Vám s prodejem nemovitosti pomůžeme a zajistíme jeho bezpečnou realizaci. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.
   S přátelským pozdravem
   Ilona Černochová

 21. existenci predkupního práva

  Dobrý den,
  kde a jak zjistim existenci predkupního práva na parcelu?
  Predem dekuji za odpoved.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   existují dva druhy předkupních práv – zákonné a smluvní. Zákonné předkupní právo (např. předkupní právo spoluvlastníka) nikde zapsané nenajdete, protože vyplývá přímo ze zákona. Smluvní předkupní právo může být sjednáno buď mezi stranami (tzn. povinnost nabídnout takto zatíženou věc předkupníkovi má pouze osoba, která se k tomu smlouvou zavázala) – takové předkupní právo opět nikde, krom smlouvy, kterou bylo sjednáno, zapsané nenaleznete. Poslední možností je předkupní právo, které bylo sjednáno smlouvou jako věcné právo (to znamená, že zavazuje nejen prvního povinného, který se k tomu zavázal, ale i všechny jeho právní nástupce, tedy každého následujícího vlastníka věci zatížené předkupním právem) – takto sjednané předkupní právo naleznete zapsané v katastru nemovitostí u příslušného pozemku.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 22. Ve

  Dobrý den,
  Rada bych se zeptala na případ, kdy třicet let vlastníme chatu a obstaravame přilehlý pozemek- který nám bohužel nepatří. K naši chatě se musí přijít prez chatu před nama. Majitel ( nás příbuzný) jejich chatu včetně veškerých pozemku převedl na jeho dceru. Je možno se hájit předkupním právem, když nás nechal pouze po slovní dohodě pozemek obstaravat+ prez jejich pozemek do chaty chodit? Jinudy přijít nejde.
  Dekuji

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   pokud předkupní právo nevzniklo na základě smlouvy mezi vámi a předchozím vlastníkem zmíněných pozemků, pak Vám předkupní právo nesvědčí. Ze zákona předkupní právo vzniká pouze mezi podílovými spoluvlastníky nebo vlastníky stavby na cizím pozemku. Jak vyplývá z Vašeho dotazu, ani jedna z těchto variant není zřejmě splněna.
   V úvahu však přichází vydržení věcného břemene odpovídajícímu právu přechodu přes sousedův pozemek. Pokud by podmínky pro vydržení splněny nebyly, je možnost takovou služebnost (věcné břemeno) se sousedem nově (písemně) sjednat, a to jak za náhradu, tak i bezplatně. Záleží, na čem se domluvíte. Pokud by soused nesouhlasil, je možné se v takovém případě také obrátit na soud. Ten, pokud je splněna podmínka, že vaši chatu nelze řádně užívat, protože k ní není přístup, by Vám měl za přiměřenou náhradu vůči sousedovi nezbytnou cestu zřídit.
   V případě Vašeho zájmu pro Vás rádi smlouvu o zřízení služebnosti (věcného břemene) odpovídající přechodu před sousedův pozemek vyhotovíme.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 23. Jana S.

  Dobrý den,

  jsem majitelkou ideální poloviny rodinného domu a přilehlého pozemku. Spoluvlastník domu se aktuálně snaží prodat svůj podíl bez ohledu na mé předkupní právo. Na katastru tvrdí, že může svůj podíl přepsat i bez mého souhlasu. Na podání stížnosti proti zápisu k místně příslušnému soudu mám podle paní na právním oddělení 20 dní od pokusu o přepis spoluvlastnického podílu. Je tedy stále možné, odvolat se proti nedodržení předkupního práva ve výše zmíněné tříleté lhůtě? A z trochu jiného soudku. Musím uznat jeho cenu? Cena obvyklá se pro tento prodej nevztahuje? Pokud případně nedosáhnu na úvěr, umožňující případný odkup, může mě spoluvlastník nutit do dalšího spoluvlastnictví, pokud s tím již nesouhlasím? Můžu případně žádat jako dodatek ke smlouvě, respektive podmínku prodeje vypořádání spoluvlastnického podílu? Děkuji za Váš čas a přeji klidný zbytek dne. S pozdravem J.S.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   katastr žádný váš souhlas nepotřebuje, neboť tím by každý ze spoluvlastníků mohl zamezit jakémukoli převodu, např. i v případě své nečinnosti.
   Při uplatnění předkupního práva platí kupní cena, která je sjednána v kupní smlouvě s koupěchtivým. Záleží na prodávajícím, za kolik onen svůj spoluvlastnický podíl prodává, žádná cena obvyklá nehraje roli. Pokud nemáte prostředky na odkup, podíl získá koupěchtivý. Vy pak můžete použít klasické cesty k vypořádání spoluvlastnictví, stejné, jako jste mohla použít doposud. Tedy pokud se nedohodnete, tak podání žaloby na vypořádání spoluvlastnictví.
   Z první části dotazu přesně nevyplývá to, co myslíte tím, že se spoluvlastník snaží prodat svůj spoluvlastnický podíl, tedy nemůžeme posoudit konkrétně. Obecně platí, že vaše předkupní právo dospívá až uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím (druhým ze spoluvlastníků) a koupěchtivým. Tj. poté, co si druhý ze spoluvlastníků najde kupce a uzavře s ním kupní smlouvu. Až pak mu vzniká povinnost učinit Vám nabídku k uplatnění předkupního práva jako druhému ze spoluvlastníků, a to za stejných podmínek, jako si sjedná s koupěchtivým ve smlouvě (včetně kupní ceny). Taková kupní smlouva by pak měla být uzavřena s rozvazovací podmínkou, pro případ, že vy nabídku akceptujete. K akceptaci nabídky dochází zaplacením kupní ceny do tří měsíců od učinění nabídky. Tedy z vašeho dotazu vyplývá, že pokud ještě druhý spoluvlastník kupní smlouvu neuzavřel, vaše předkupní právo zatím nedospělo, tedy ho ani nemohl zatím porušit. To samozřejmě nebrání tomu již teď se s ním dohodnout na prodeji podílu přímo Vám.
   S přátelským pozdravem
   Ilona Černochová

 24. Příjezdová cesta

  Dobrý den,
  Obracím se na vás s dotazem ohledně předkupního práva. Po koupi pozemku, jsme zjistli, že příjezdová cesta patří několika vlastníkům. Jeden z vlastníků je známá, která by nám svůj podíl darovala. Lze i toto napadnout? Můžeme jí považovat za osobu blízkou?Kdo bude v případně napadnutí darovací smlouvy, prověřovat,jak moc jsme si blízcí? Další z vlastníků by podíl prodal, ovšem je si vědom, že musí splnit povinnost předkupního práva. Jak se to řeší, pokud by se mu ozvalo více zájemců z řad ostatních podílníků? Může se rozhodnout komu z nich ho prodá? předem děkuji za odpověď.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   dle současné právní úpravy účinné do 30. 06. 2020 platí, rozhodne-li se jeden ze spoluvlastníků svůj podíl na příjezdové cestě převést na třetí osobu, ostatní spoluvlastníci mají k tomuto podílu předkupní právo. Výjimkou jsou případy, kdy dotyčný spoluvlastník převádí svůj podíl na nemovitosti osobě blízké.
   Osobou blízkou se rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner dle zákona o registrovaném partnerství. Má se za to, že blízké jsou si i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby navzájem blízké tehdy, kdy by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Skutečnost, zda Vaše známá naplňuje definici osoby blízké, by v případě sporu musel nejspíše rozhodnout až soud.
   Pokud by zájem o koupi podílu projevilo více spolupodílníků, dotyčný podíl by se rozdělil mezi všechny tyto zájemce dle velikosti jejich stávajících podílů.
   Změna v řešení situace nastane od 1. 7. 2020. K tomuto dni totiž nabyde účinnosti novela občanského zákoníku, která předkupní právo velmi razantně omezí a konkrétně na Váš případ se předkupní právo ostatních spoluvlastníků již vztahovat nebude – ani při úplatném ani při bezúplatném převodu.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

 25. Garážové stání

  Dobrý den,
  v milém roce jsem koupila byt. Původně jsem měla kupovat byt a příslušné garážové stání. Bohužel jsem si při procesu koupi bytu dozvěděla o předkupním právu a protože se uvažovalo o změně zákona či jeho zrušení, tak jsem pouze uzavřela smlouvu o budoucí kupní smlouvě na garážové stání a uzavřela kupní smlouvu na byt. Tudíž aktuálně mám byt a měla byt dle smlouvy do konce roku podepsat kupní smlouvu na garážové stání. Ta je ale pouze jako podíl a další podíly vlastní asi 98 lidí. Pokud chápu předkupní právo správně, každý z těch 98 má přednostní právo na garážové stání, protože už nějaké vlastní. A já protože jsem nový majitel, tak žádné nevlastním, tak mám menší nárok. Původní myšlenka byla je všechny dopředu obejít, a podepsat si od nich papír, že se vzdávají předkupní práva. Ale bohužel v takovém počtu a také z toho důvodu, že se jedná o více bytových domů a velká část z nich byty pronajímá a na adrese nebydlí a já nemám kontakty (telefon, mail) na ně, je nemožné získat o všech toto potvrzení.
  Jak mám postupovat, abych garážové stání získala?
  Děkuji. Petra Ž.

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   předkupní právo chápete správně. Po uzavření kupní smlouvy s prodávajícím musí prodávající nabídnout prodej podílu na garáži všem ostatním spoluvlastníkům za stejných podmínek, na kterých se dohodl s Vámi coby koupěchtivou. Pokud nikdo ze spoluvlastníků předkupní právo neuplatní a kupní smlouvu s prodávajícím neuzavře ve lhůtě 3 měsíců, bude možné vložit Vaše vlastnické právo k podílu na garáži do katastru nemovitostí a tím bude převod definitivní.
   Adresy pobytu ostatních spoluvlastníků jsou veřejně přístupné a zjistíte je z listu vlastnictví konkrétní nemovitosti.
   Vzhledem k Vaší poznámce, že jste se ve smlouvě o smlouvě budoucí zavázala kupní smlouvu na podíl na garáži uzavřít do konce roku 2020, doporučuji Vám počkat s realizací do 1. 7., kdy nabyde účinnosti novela občanského zákoníku, která předkupní právo výrazně redukuje a na Váš případ tak nedopadne. Jinak řečeno: po 1. červenci 2020 bude k získání podílu na garáži z Vašeho pohledu pouze uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím a z ní vzniklé vlastnické právo vložit do katastru nemovitostí (bez předešlého obepisování dalších spoluvlastníků).
   S přáním krásných Velikonoc,
   Ilona Černochová

 26. Marek Šmíd

  Vážená paní doktorko,
  v listopadu loňského roku jsem jako spoluvlastník pozemku prodal svůj podíl třetí osobě. Všechny ostatní spoluvlastníky jsem obepsal a učinil jim nabídku na uplatnění předkupního práva, vč. zaslání kopie kupní smlouvy se třetí osobou. Jeden ze spoluvlastníků projevil během tříměsíční lhůty písemný zájem o uplatnění svého předkupního práva, avšak kupní cenu neuhradil (a neuhradil ji dodnes). Proto jsme společně s koupěchtivým nechali převod podílu zapsat do katastru nemovitostí a zdálo se být vše vyřešeno. Bohužel tento předkupník nyní podal žalobu, ve které se domáhá, aby soud nařídil převod podílu na něj.
  Nevíte, zda-li je skutečně možné, aby se samotná písemná akceptace bez uhrazení kupní ceny dala považovat za uplatnění předkupního práva a předkupník tak může být v právu? Nikde se mi nepodařilo podobnou situaci dohledat, a to ani v žádném z rozsudků Nejvyššího soudu. Prosím Vás o případnou radu a Váš názor na vzniklou situaci.
  Předem moc děkuji za odpověď

  • Ilona Černochová

   Dobrý den,
   abych Vám mohla poskytnout přesné a detailní stanovisko, musela bych se nejprve seznámit s veškerými podrobnostmi případu. Z Vámi uvedených skutečností lze dovodit, že jste svoji povinnost nabídnout předkupníkovi spoluvlastnický podíl k odkupu za totožných podmínek (které jste si ujednal s koupěchtivým) splnil a k realizaci obchodu nedošlo pouze kvůli nečinnosti onoho spoluvlastníka. Ve Váš prospěch hovoří fakt, že v tříměsíční lhůtě, respektive ani dodnes nebyla spoluvlastníkem uhrazena kupní cena a předkupní právo tak mohlo zaniknout. Jak jsem však již uvedla, vycházím pouze z částečných informací, které jste uvedl ve Vašem dotazu.
   S přátelským pozdravem,
   Ilona Černochová

Řešíte něco podobného? Pomůžeme vám.

Specializujeme se výhradně na právo nemovitostí. Ve smlouvách tak umíme najít důležité nuance a souvislosti, které nebývají na první pohled zřejmé. Postaráme se o to, aby na vás nikdy nevyskočil onen pověstný “ďábel ukrytý v detailu”.

Vyberte si nevhodnější službu,
domluvte rychlou konzultaci nebo nám prostě napište.

JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

V advokacii jsem 15 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci pořádně. Proto se specializuji výhradně na jednu oblast, a to jsou nemovitosti. Píši odborné publikace i popularizační články, konzultuji kolegům advokátům a xxx. Napište mi na e-mail poptavka@realitniadvokati.cz, případně přes kontaktní formulář. Zaručím se vám, že vše klapne na první dobrou.

Rychlá online konzultace